test

Sosiaalityöntekijä, lastensuojelu, Kuopio

Hakuaika päättyy  7.12.2022 15:00

Hyvinvoivaksi työntekijäksi hyvinvointialueelle!

Tulevalla Pohjois-Savon tulevalla hyvinvointialueella, Kuopion kaupungin perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa on haettavana kolme (3) sosiaalityöntekijän virkaa.

Perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa on kolme tiimiä: arviointi, perhesosiaalityö ja lastensuojelun avohuolto. Haettavana olevat sosiaalityöntekijän virat sijoittuvat lastensuojelun avohuoltoon. Tehtäviin sisältyy lastensuojelun avohuollon asiakastyön lisäksi yhteistyö laajan viranomaisverkoston ja sijaishuoltopaikkojen kanssa. Lastensuojelun avohuolto toimii systeemisen toimintamallin mukaisesti.

Viranhoito edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä vastuunottoa asiakasprosesseissa, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, lapsi- ja perhepalvelujen palvelukentän tuntemusta sekä työtä määrittävän lainsäädännön osaamista.

Työnantajana tarjoamme vahvaan tiimityöskentelyyn nojaavan työympäristön sekä säännöllisen työnohjauksen. Työyksikössämme on liukuva työaika, mahdollisuus etätyöhön ja käytettävissä on leasing-autot. Työhön perehdytyksen osana on mentorointiryhmä. Lisäksi lastensuojelun avohuollon työntekijät perehdytetään systeemisen mallin mukaiseen työskentelyyn. Palkkaus toteutuu SOTE-sopimuksen mukaisesti, 3 537,13€/kk.

Oletko sinä etsimämme henkilö?

Kelpoisuusehtona on sosiaalityöntekijän kelpoisuus (sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015).

Työaika on 37,75 h/vko ja viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Aloitus sopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus, esitettävä todistus huumausainetestistä sekä Rikosrekisteriote (lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen). Noudatamme Pohjois-Savon hyvinvointialueella tartuntatautilain 48 § ja 48 a §:n säännöksiä ja suositamme kaikille asiakas-/potilastehtävissä työskenteleville työntekijöillemme niiden mukaista rokotussuojaa.

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Juha Asunmaa, p. 044 718 3701, juha.asunmaa@kuopio.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Tutustu työnantajaan