Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä: lastensuojelu, Liperi (id6299) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON!

Etsimme 16.8.2022 mennessä kolmea (3) SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ vakituiseen virkaan

työyhteisöömme Siun soten perhe- ja sosiaalipalveluiden läntiselle alueelle lastensuojelun avohuoltoon alkaen sopimuksen mukaan. Hakijoita voidaan haastatella hakuajan kuluessa.

Läntisen alueen lastensuojelussa työskennellään Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Heinäveden alueilla. Toimipiste sijaitsee Liperissä Ylämyllyllä. Avohuollon tiimiin kuuluvat johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja perhetyöntekijä.

Avohuollon sosiaalityöntekijä toimii lasten vastuusosiaalityöntekijänä, joka vastaa lapsen/perheen asiakassuunnitelman ja tukitoimien suunnittelusta, toteutuksesta sekä riittävyyden arvioinnista, kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta ja huostaanoton valmistelusta. Palvelutarpeen arvioinnit tekee erillinen tiimi ja huostaanotettujen lasten asioista vastaavat sijaishuollon sosiaalityöntekijät.

Työ edellyttää:

  • hyvää paineensietokykyä,
  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä
  • hyviä valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön.
  • hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kirjallista ilmaisukykyä
Eduksi katsotaan kokemus lastensuojelutyöstä. Työtehtävien hoitaminen edellyttää ajokorttia. Tarjoamme mahdollisuuden työnohjaukseen sekä etätyöhön.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Jos virkaa ei saada täytettyä mainitun lain 7§:n mukaisella pätevällä sosiaalityöntekijällä, voidaan virka täyttää määräaikaisesti myös mainitun lain 12§:n mukaisella sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun tai virka voidaan täyttää määräaikaisesti henkilöllä, joka on avoimessa yliopistossa suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon.

Tehtäväkohtainen palkka on 3707,25 e/kk. Maksamme 500 euron rekrytointilisän 24 kk:n ajalta palvelussuhteen alusta Siun soten ulkopuolisille hakijoille ja kelpoisuusehdot täyttäville. Lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöille maksetaan 1000 euron suuruista sitouttamislisää ajanjaksoilta 1.7.-31.12.2022, 1.1.-30.6.2023 ja 1.7.-31.12.2023.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Ehdollisesti tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002).

Lisätietoja antaa palvelujohtaja Erja Nevalainen erja.nevalainen@siunsote.fi p. 013 330 5450 ja palvelupäällikkö Maarit Haatanen, maarit.haatanen@siunsote.fi, p. 013 330 5377

Jätä sähköinen hakemus.

Joensuussa 30.5.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon! Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7400 sote-alan ammattilaista.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

palvelujohtaja Erja Nevalainen erja.nevalainen@siunsote.fi p. 013 330 5450 ja palvelupäällikkö Maarit Haatanen, maarit.haatanen@siunsote.fi, p. 013 330 5377

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat