test
Sosiaalityöntekijä lastensuojeluun - Liedon kunta

Liedon kunnan perhe- ja sosiaalipalveluissa on haettavana lastensuojelun sosiaalityöntekijän määräaikainen virka 30.9.2022. asti

Etsimme osaavaan joukkoomme lastensuojelun sosiaalityöntekijää määräaikaiseen virkasuhteeseen. Työyhteisössämme työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa, perheohjaaja ja asiakaspalvelusihteeri. Lastensuojelun tiimimme on innostunut ja kehittämismyönteinen asiantuntijatiimi. Virka on ylimääräinen ja täytetään määräaikaisesti.

Työ on monipuolista asiantuntijatyötä, joka edellyttää kykyä itsenäiseen harkintaan, päätöksentekoon ja työhön kuuluvien lakien hallintaa. Toivomme sinulta valmiuksia monialaiseen yhteistyöhön, aiempaa kokemusta lastensuojelusta, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä positiivista asennetta. Arvostamme asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta, hyviä organisointi- ja dokumentointitaitoja sekä halua ja näkemystä kehittää lastensuojelun työtä. Työ edellyttää joustavuutta, halua kehittyä sekä reflektoivaa, arvioivaa ja kehittävää työotetta. Lisäksi tehtävässä edellytetään riittävää lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun asiantuntemusta. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Eduksi virkaa täytettäessä katsotaan perheterapeutin koulutus, jolloin rekrytoitava sosiaalityöntekijä vastaa systeemisissä lastensuojelun tiimeissä perheterapeutin roolista. Sosiaalityöntekijän pääasiallisiin tehtäviin kuuluu lastensuojelutarpeen arviointityöskentely, suunnitelmallinen lastensuojelun sosiaalityö sekä monialainen yhteistyö eri verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Työ käsittää lastensuojelun eri osa-alueet, kuten avohuollon tukitoimien ja palveluiden järjestämisen, päätöksenteon, tarvittaessa kiireelliset sijoitukset, huostaanoton valmistelut ja sijaishuollon tehtävät sekä työskentelyn lapsen ja perheen verkostoissa. Lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta, tavoitteellisesta työskentelystä ja arvioinnista, lapsen tarpeiden mukaisesta päätöksenteosta sekä yhteistyöstä lapsen ja hänen perheensä kanssa.

Tarjoamme hyvät ja toimivat rakenteet, hyvän työilmapiirin, kohtuullisen asiakasmäärän, työnohjauksen, perehdytyksen sekä esimiesten ja kollegoiden vahvan tuen. Sinulla on oma työhuone, työssä on mahdollisuus etätyöhön ja työvälineet ovat toimivat. Lastensuojelussa työskentelemme systeemisellä työotteella. Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma (SHQS). Toimipisteemme sijaitsee Liedon Kunnantalolla hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan määräajaksi palkata sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija (ed. mainittu laki, 12 §).

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi ote rikosrekisteristä, jota laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää.

Tehtävän hoidossa edellytetään tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n mukaista covid-19-rokotusten antamaa suojaa. Työntekijä esittää Kanta-palveluista tulostetun koronapassin tai muun vastaava selvityksen työnantajalle kirjallisena töihin tullessaan.

Koeaika on puolet määräaikaisuuden kestosta.

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vs. johtava sosiaalityöntekijä Terhi Lavonius, 040 121 7128, terhi.lavonius@lieto.fi ja perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Paula Laukamo,
050 431 6984, paula.laukamo@lieto.fi

Lisätietoja

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.


Osoite: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Sinulle suositellut työpaikat