Sosiaalityöntekijä lastensuojeluun - Jyväskylän kaupunki

Sosiaalityöntekijä lastensuojeluun - Jyväskylän kaupunki

Oletko Sinä uusi työkaverimme lastensuojelun avohuollossa?

Nyt haemme SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuoltoon. Meidän yksikkömme vastaa sosiaalityöstä ja virka-aikaisesta lastensuojelun päivystyksestä ja siellä toimii 2 lastensuojelun arviointi- ja selvitystyön työryhmää ja 7 alueellista asiakastyötä tekevää työryhmää. Sosiaaliasemallamme työskentelee 37 avohuollon sosiaalityöntekijää, 7 sosiaaliohjaajaa ja 3 johtavaa sosiaalityöntekijää.

MINKÄLAISTA TYÖMME ON?
Avohuollon sosiaalityö on monipuolista ja antavaa sosiaalityötä. Pääset tekemään mielenkiintoista ja vaihtelevaa lastensuojelun sosiaalityötä ja kehittämään omaa työtäsi. Olemme parhaillaan mukana valtakunnallisessa systeemisen lastensuojelun sosiaalityön kehittämisessä, josta olemme saaneet hyviä kokemuksia. Käytössämme on laajat ja monipuoliset ison kaupungin avohuollon palvelut lapsille ja perheille.

Töitä ei meillä yksin tarvitse tehdä, vaan työkaverinamme olet osa dynaamista ja ammattitaitoista työyhteisöä, jossa saat jatkuvan ja tiiviin tuen tiimiltäsi sekä mahdollisuuden oman työsi kehittämiseen mentoroinnin, koulutuksen ja työnohjauksen avulla.

Sosiaalityöntekijänä pääset tekemään asiantuntijatyötä, johon kuuluu työskentely lapsen ja hänen läheisten kanssa, lastensuojelutarpeen selvittäminen, avohuollon tukitoimien järjestäminen ja niistä päättäminen, lapsen kiireellinen sijoitus sekä huostaanoton ja sijoituksen valmistelu.

MITÄ ME SINULTA ODOTAMME?
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Arvostamme aiempaa kokemustasi lastensuojelun sosiaalityöntekijän työstä ja/tai muusta sosiaalityöstä. Tehtävä edellyttää vahvaa kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja päätöksentekoon sekä tiimityöhön.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Lastensuojelun palveluissa on käynnissä sitouttavan ja kannustavan palkkausjärjestelmän uudistustyö.

Virka alkaa 1.12.2019 tai sopimuksen mukaan. Noudatamme virassa koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä Piritta Huttunen, puh. 014 266 3469
Johtava sosiaalityöntekijä Saara Keränen, puh. 014 266 3534
Johtava sosiaalityöntekijä Maarit Kinnunen, puh. 014 266 3614
Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lastensuojelun palvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!