Sosiaalityöntekija lastensuojeluun Kouvolaan - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalityöntekija lastensuojeluun Kouvolaan - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Tule sosiaalityöntekijäksi Kouvolan lastensuojeluun

Haemme Kymsoten Kouvolan toimipisteeseen kahta sosiaalityöntekijää

Kymsoten lastensuojelun sosiaalityön tiimejä on neljä: kaksi Kouvolassa, yksi Kotkassa ja yksi Haminassa. Lastensuojelun sosiaalityössä on 37 sosiaalityöntekijän ja 12 sosiaaliohjaajan virkaa.
Tiimien esimiehinä toimivat johtavat sosiaalityöntekijät.
Haemme Kouvolan tiimiin kahta sosiaalityöntekijää. Kymsoten lastensuojelussa Kouvolan toimipisteessä työskentelee 16 sosiaalityöntekijää ja 9 sosiaaliohjaajaa. Tiimejä on viisi, joista kolmessa työskennellään pääasiassa avohuollossa olevien asiakkaiden kanssa, sijaishuollon ja jälkihuollon tiimit. Lastensuojelun työntekijöitä on koulutettu systeemiseen (suhdeperustaiseen) ajattelumalliin. Tavoitteena on kouluttaa koko lastensuojelun sosiaalityön henkilöstö vuosien 2019-2021 aikana

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa ja jälkihuollon sosiaalityössä on lapsen ja nuoren tilanteen arviointi, asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, asiakassuunnitelmaneuvotteluiden pitäminen sekä lastensuojelutoimenpiteistä päättäminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 7§ ). Eduksi luetaan kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä ja lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Työ edellyttää liikkumista, joten ajokortti on suositeltava. Virkasuhteeseen valitun on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Koeaika on 6 kk. Tehtäväkohtainen palkka on 3726,93

Lastensuojelun sosiaalityön sisältö on monipuolista ja haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Työ on itsenäistä, mutta tiimin ja lähiesimiehen tuki on koko ajan saatavilla. Työtä tukee säännölliset tiimikohtaiset työnohjaukset, yhdessä suunniteltu täydennyskoulutus sekä kehittämis- ja työhyvinvointipäivät. Lastensuojelun sosiaalityössä on aloitettu pitkäaikainen kehittämistyö eri teemaisissa pienryhmissä. Sosiaalityön opiskelijoita tuetaan opinnoissa. Sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus etätyöpäiviin.

Toinen virka täytetään mahdollisimman pian, toinen 1.12.19 alkaen

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä Teija Järvinen p 0400 853 232 ja johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Piippo p 0442238885

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 45100 Kouvola

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö. Laadun tekee huippuammattilaiset.