Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja - Jyväskylän kaupunki

Nyt haemme Jyväskylän kaupungin lapsioikeudellisiin palveluihin

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-LASTENVALVOJAA

määräaikaiseen viransijaisuuteen 2.1.-30.6.2020.

Lapsioikeudellisten palvelujen yksikköön kuuluu seitsemän sosiaalityöntekijä-lastenvalvojaa, palveluohjaaja, osa-aikainen toimistosihteeri ja johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, joka toimii yksikön esimiehenä. Sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat lapsen isyyden ja äitiyden selvitykset, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistamiset, lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistamiset ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n mukaisten selvitysten tekeminen tuomioistuimille.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Lisäksi odotamme lapsioikeuden tuntemusta ja kokemusta sosiaalityöstä. Sinulla on myös hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevan henkilön, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Viransijaisuus alkaa 2.1.2020 tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Mirja Laitinen puh. 014 266 3514 tai sähköpostitse mirja.laitinen@jkl.fi

Psykososiaaliset palvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!