Sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttajapalvelut - Espoon kaupunki

Haluatko tukea pakolaislasten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan? Innostutko kehittämisestä ja hanketyöskentelystä?

Espoon kaupunki on ollut valtakunnallisesti merkittävin toimija alaikäisten ilman huoltajaa maahan tulleiden pakolaislasten vastaanotto- ja kotoutumistyössä jo vuosien ajan. Osana maahanmuuttajapalveluita toimii ilman huoltajaa maahan tulleiden alaikäisten sosiaalityön tiimi, johon kuuluu vastaanottovaiheen ja kotoutumisen sosiaalityö. Vakituinen virka sijoittuu kyseiseen tiimiin ja ainakin ensi vuoden loppuun asti kokoaikaisesti kotouttavaan perhehoitoon.

Olemme kehittämässä yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kotouttavan perhehoidon mallia ilman huoltajaa maahan tulleille alaikäisille. Pilotin suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2019 ja tällä hetkellä toimintaa ollaan juurruttamassa käytäntöön. Pilotti kestää 31.12.2022 asti ja toiminnan vakiinnuttamisesta päätetään pilotin edetessä.

Haemme tiimiimme innokasta ja motivoitunutta sosiaalityöntekijää, jonka vastuulla on kotouttavan perhehoidon toimintamallin jatkokehittäminen ja toteuttaminen. Tehtävään kuuluu tulevien perhehoitajien valmennuksen koordinointi, asiakassuunnitelmien laatiminen ja arviointi sekä viranomaispäätösten tekeminen kotouttavasta perhehoidosta. Sosiaalityöntekijän vastuulla on myös kotouttavaan perhehoitoon soveltuvien perheiden rekrytointi, lasten ja perheiden yhteensopivuuden arviointi sekä perhehoidon tuen varmistaminen sijaisperheille. Työparina työskentelee sosiaaliohjaaja ja esihenkilönä toimii johtava sosiaalityöntekijä.

Työpaikan nimi: Maahanmuuttajapalvelut
Työaika: 37h 45min viikossa
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Sopimusala: SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Tehtäväkohtainen palkka: 3424,78 €/kk. Lisäksi pilotin ajalta eli 31.12.2021 asti maksetaan tehtäväkohtainen lisä 255,58/kk €.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään yhteistyötaitoja, kokemusta sosiaalityön asiakastyöstä ja sosiaalihuoltolain soveltamisesta. Lisäksi edellytetään kykyä valmistella viranomaispäätöksiä, kokemusta kotouttavasta sosiaalityöstä tai lastensuojelusta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyvää lakituntemusta, projektinhallintakykyjä tai kokemusta hanketyöskentelystä. Lisäksi arvostamme erinomaisia yhteistyötaitoja sekä itseohjautuvaa asennetta.

Maahanmuuttajapalvelut vastaanottavat uusia Espooseen muuttavia pakolaisia. Asiakasryhmiä on turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneet henkilöt, kiintiöpakolaiset, ihmiskaupan uhrit, alaikäisenä yksin ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret mukaan lukien jälkihuolto. Työyksikössämme tehdään moniammatillista alkuvaiheen kotouttamistyötä pakolaisstatuksella oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kanssa. Vastaamme asiakkaiden kanssa tehtävästä suunnitelmallisesta sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta, palveluneuvonnasta, lähityöstä ja taloudellisesta tukemisesta.

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/pakolaisten-kotoutumispalvelut

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Aikuisten sosiaalipalvelut, Maahanmuuttajapalvelujen yksikkö
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyöVirkasuhde
  • ESPOO-02-1329-21
  • 1.12.2021
  • 3424,78€/kk+lisä (katso ilmoitusteksti)
  • 6.10.2021 - 20.10.2021 15:45
  • SosiaalityöSosiaalialaEspooUusimaa

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa: Johtava sosiaalityöntekijä Annika Pirinen
p. 0405514385
sähköposti: annika.pirinen@espoo.fi

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Aikuisten sosiaalipalvelut, Maahanmuuttajapalvelujen yksikkö

Erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia kehittymiseen ja kasvuun. Luotettava ja vakaa työnantaja, jolle työntekijöiden hyvinvointi on sydämen asia. Kuulostaako hyvältä? Tule töihin Espoon kaupungille!

Espoo on vireä, kehittyvä ja viihtyisä kaupunki, jossa koko perheen on hyvä asua ja kasvaa. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä maan parhaiden osaajien joukossa, oli ammattiryhmäsi mikä tahansa. Meillä on töissä itseään kehittäviä ja sekä työstään että elämästään nauttivia ammattilaisia.

Työyhteisömme ovat monimuotoisia, kannustavia ja vastaanottavia. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista.

Tavoitteenamme on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys – kaupungin työntekijänä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Yhdessä me luomme espoolaisille hyvä arjen, joka päivä – itseämme unohtamatta.


Osoite: Pyyntitie 3, 02230 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat