Sosiaalityöntekijä (määrä. ja osa-aikainen) - Porin kaupunki

Haemme 80%:sta työaikaa tekevää sosiaalityöntekijää Porin perusturvakeskuksen lastensuojelun sijais- ja jälkihuoltoon alkaen heti/sopimuksen mukaan, kestäen 31.8.2021 saakka.

Lastensuojelun asiakastyö on pitkäjänteistä lasten tukemista yhteistyössä läheisten, perhehoitajien ja laitosten sekä laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Työssä hyödynnetään moniammatillista ja asiakaslähtöistä työotetta. Sosiaalityöntekijöillä on käytössään palveluvalikoima tehdyn asiakassuunnitelman toteuttamiseksi.

Hae mukaan keskustelevaan ja kannustavaan työyhteisöömme.
Lastensuojelun sosiaalityötä toteutetaan sijais- ja jälkihuollon tiimeissä. Sosiaalityöntekijöiden lisäksi tiimeissä työskentelee konsultoiva sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaajia, perheterapeutti ja päihde- ja mielenterveyspuolen sosiaaliterapeutti. Meillä tehdään vahvaa työparityöskentelyä. Porin perusturvan lastensuojelu osallistuu aktiivisesti tutkimus- ja kehittämistyöhön ja Käytämme systeemisen lastensuojelun mallia, johon perehdytämme sinut.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja lastensuojelutyön tuntemusta sekä kehittämismyönteisyyttä.

Tarjoamme esihenkilöiden ja työyhteisön tuen ja säännöllisen työnohjauksen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Meillä on joustava työaika ja kattavat työterveyshuollon palvelut.
Virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Ennen sijaisuuden vastaanottamista valitun työntekijän on toimitettava laissa (504/2002) edellytetty rikosrekisteriote.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupungin HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen.
Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä Mira Lahdenranta p. 044 7016120 ja lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa p. 044 701 6147
Sähköpostilla: etunimi.sukunimi@porinperusturva.fi

Porin kaupunki, Perusturva, Sosiaali- ja perhepalvelut, Lastensuojelu
Osoite: 28100 Pori

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat