Sosiaalityöntekijä - Oulun kaupunki

Oulun kaupungissa käynnistetään NURRI-toimintamalli rikoksilla oireilevien nuorten kuntoutukseen Oikeusministeriön erityisavustuksella. Hankeaika on 10/2020-12/2022. Tavoitteena on tukea rikoksilla oireilevia nuoria ja heidän perheitään, jotta heidän rikollinen käyttäytymisensä loppuisi.

Haemme nyt SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ vastaamaan NURRI -toimintamallin asiakasprosessista ja sen koordinoinnista. Asiakastyötä tehdään moniammatillisena työryhmänä, jossa työskentelee sosiaalityöntekijän lisäksi nuorisotyön ohjaaja, rikosseuraamustyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja poliisi.

Tehtävä sijoittuu Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden erityisryhmien sosiaalipalveluihin ja siihen kuuluu asiakasarviointia, asiakastyötä, koordinointia ja arviointia. Tehtävä on kokonaisuudessaan 100% jakautuen 80% NURRI-hankkeeseen ja 20% sosiaalipäivystystyöhön.

NURRI -toimintamallissa työskennellään oululaisten, 12-29 -vuotiaiden lasten ja nuorten parissa, jotka ovat syyllistyneet toistuviin rikoksiin tai yhteen vakavaan rikokseen ja joilla tämän lisäksi esiintyy päihteidenkäyttöä, poissaoloja koulusta tai väkivaltaista käytöstä esim. koulussa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalityöntekijän kelpoisuus (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015), 7 §). Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään aitoa kiinnostusta rikoksentekijöiden ja heidän perheidensä parissa työskentelyyn sekä Oulun alueen palveluiden kehittämiseen rikostaustaisten kuntouttamiseksi. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii lastensuojelutyön ja -prosessien tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä riittävää englannin kielen taitoa. Arvostamme myös rohkeutta sekä positiivista ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Eduksi luetaan aikaisempi työskentely rikoksentekijöiden parissa, kokemus kehittämishankkeista sekä muu kielitaito. B-ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön katsotaan eduksi.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9574/2020. Hakemukset on toimitettava 24.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoa tehtävästä antaa palveluesimies Marja Salonen, p. 044 703 4853 ja projektijohtaja Kati Kaarlejärvi, p. 040 167 7049. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Erityisryhmien sosiaalipalvelut, Keskitetyt perhepalvelut ja sosiaalipäivystys
Osoite: Torikatu 10, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.