Sosiaalityöntekijä - Oulun kaupunki

Haettavana on SOSIAALITYÖNTEKIJÄN vakinainen virka Business Oulu -liikelaitoksessa. Virka sijoittuu Työllisyyspalveluiden Työhön poluttavat palvelut -yksikön Työkyky-tiimiin, jossa sosiaalityöntekijöiden lisäksi työskentelee sosiaaliohjaajia, omavalmentajia, työkykykoordinaattori, psykologi, tiimiesimies, terveydenhoitaja ja Kelan työkykyneuvoja.

Työkyky -tiimissä sosiaalityöntekijän tehtävässä pääpaino on Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien osatyökykyisten ja erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden monialaisen palvelutarpeenarvioiden ja suunnitelmien laadinnassa. Sosiaalityöntekijä vastaa osatyökykyisten ja erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden palveluiden ja verkostojen koordinoinnista asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Työn tavoitteena on edistää asiakkaiden kuntoutumista, työllistymistä ja tukea sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä sekä omatoimista suoriutumista elämän eri tilanteissa. Sosiaalityöntekijä toimii substanssiosaamisensa osalta sosiaalityön asiantuntijana ja antaa konsultaatioapua asiakaspalvelutiimeissä ja monialaisissa verkostoissa.

Sosiaalityöntekijän työ on asiakastyötä, jossa keskeistä on asiakkaan motivointi ja ohjaaminen osallisuuteen ja palveluihin sekä tavoitteellisen asiakasprosessin toteuttaminen monialaisessa verkostossa. Sosiaalityöntekijän työhön sisältyvät myös toimeentulotukihakemusten, palvelupyyntöjen ja sosiaalihuollon ilmoitusten käsittelyyn liittyvät viranhaltijapäätökset omien asiakkaidensa osalta. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä tekee myös kuntouttavaan työtoimintaan liittyviä viranhaltijapäätöksiä. Kuntakokeilun myötä sosiaalityöntekijä voi tehdä myös julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisia viranomaistehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 817/2015 § 3 ja § 7 mukainen pätevyys. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, moniammatillista työotetta laajassa palveluverkostossa sekä myönteistä asennetta ja valmiutta työn kehittämiseen. Työ vaatii kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiuksia monialaiseen verkosto-, tiimi- ja parityöskentelyyn. Arvostamme palveluverkoston, sosiaaliturvajärjestelmän, kuntoutuksen ja työllistämisen asiantuntemusta sekä työllisyys- ja/tai sosiaalipalveluiden työkokemusta.

BusinessOulun Työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja Oulun alueen työttömille työnhakijoille ja työnantajille, jotka tarvitsevat työvoimaa. Oulun kaupunki yhdessä alueen kuntien kanssa on mukana 1.3.2021 käynnistyneessä työllisyyden kuntakokeilussa, jonka tavoitteena on edistää tehokkaasti työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Työllisyyskokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Sosiaalityöntekijän tehtävässä edellytetään kiinnostusta palveluiden kehittämiseen ja osallistumista kuntakokeilussa tapahtuvaan kehittämistyöhön omasta roolista käsin.

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksytty todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/3857/2021. Hakemukset on toimitettava 26.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.businessoulu.com/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat tiimiesimies Eija Aunola, p. 040 703 5406 ja palvelupäällikkö Sari Käsmä, p. 044 703 4940 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@businessoulu.com.

Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos
Osoite: Hallituskatu 36 A, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat