Sosiaalityöntekijä päivystys- ja arviointitiimi - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalityöntekijä päivystys- ja arviointitiimi - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Virka-aikainen päivystys- ja arviointiyksikkö koostuu etelän ja pohjoisen tiimeistä Kymenlaakson maakunnassa. Tiimeissä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, jotka hoitavat alle 18-vuotiaiden virka-aikaista päivystys- ja arviointityötä Kymenlaaksossa

Päivystys- ja arviointiimin sosiaalityöntekijän työtehtävät pitävät sisällään lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen vastaanoton, tilanteiden välittömän arvioinnin, lapsen palvelutarpeen arvioinnin toteuttamisen ja lastensuojelun virka-aikaisen päivystystyön. Työtä tehdään työparin, tiimin sekä vastaavan sosiaalityöntekijän tuella. Työ on monipuolista, nopeatempoista ja itsenäistä. Työskentelemme varhaisen tuen palveluiden ja lastensuojelun rajapinnalla kehittyvässä työyhteisössä. Työntekijöillä on käytössä työajan liukuma, saldovapaat ja työnantajan tarjoama tuki opiskeluun ja koulutuksiin. Tehtäväkohtainen palkka tehtävässä on 3426,93 ja rekrytointilisä 300€/kk:ssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 7§).

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja työskentelyyn vaihtelevissa tilanteissa sekä lastensuojelun/sosiaalihuollon kentän tuntemusta. Ajokortti on virkaan valitulla suositeltava, koska työ vaatii liikkumista Etelä-Kymenlaakson alueella. Virkasuhteeseen valitun on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Työpaikat sijoittuvat sekä Kotkan että Haminan toimipisteisiin

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Johtava sosiaalityöntekijä Pirjo Lumme p. 020 615 3827
Palvelualuepäällikkö Ritva Seppälä p. 020 6157710

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 48210 Kotka

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.
Laadun tekee huippuammattilaiset.

Tutustu työnantajaan