Sosiaalityöntekijä perheneuvolaan - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Sosiaalityöntekijä perheneuvolaan - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on avoinna vakituinen sosiaalityöntekijän työsuhde perheneuvolassa Pyhäjärvellä.

Perheneuvolassa työskentelee kaksi psykologi-sosiaalityöntekijä tiimiä Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Perheneuvolan sosiaalityöntekijä tutkii ja hoitaa lasten ja nuorten kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia sosiaalityön ja psykoterapian menetelmiä käyttäen. Sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluu perheneuvolassa toteutettava palveluohjaus, perheneuvonta, perhe-asioiden sovittelu (eroneuvolan palvelut), vanhemmuuden tukeminen ja yksilötyöskentely vanhempien ja myös soveltuvin osin lasten ja nuorten kanssa.

Hakijalta toivotaan hyviä vuorovaikutus ja verkostotyöskentelytaitoja ja perehtymistä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelyyn.

Työn tueksi tarjoamme säännölliset tiimipalaverit, työnohjausta sekä työhön liittyvää koulutusta. Perheneuvola toimii osana terapiapalveluita, joihin kuuluvat myös mielenterveys- ja päihdetyönpalvelut ja moniammatillinen tiimi. Perheneuvolapalvelut toimivat osana paikkakunnan moniammatillista perhekeskusverkostoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on ammattihenkilöistä annetun lain (817 / 2015) 7 § mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja perheneuvolatyöhön soveltuva erikoistumiskoulutus.

Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosterilain (507/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Työsuhteessa on 6 kk:n koeaika.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä kirjallisen hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän 249527 työavain. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 6639.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat: terapiapalveluiden johtaja Taija Kekäläinen p. 044 4457 786 sekä hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila p. 040 180 8992.

Hyvinvointipalvelut
Osoite: Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 16 000 asukasta.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka