Sosiaalityöntekijä (perheoikeudelliset palvelut) - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

Essote hakee sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan lastenvalvojan virkaan perheoikeudellisiin palveluihin 3.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Essoten perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualue vastaa monenlaisten lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettujen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Essoten toimialueella. Lastenvalvojan tehtävä sijoittuu perhepalvelujen palvelualueelle, perheoikeudellisten palvelujen kokonaisuuteen. Lisäksi perhepalveluissa järjestetään muun muassa neuvolapalveluita, opiskeluhuoltoa, kasvatus- ja perheneuvontaa sekä lastenpsykiatriaa.

Tehtäviin kuuluu huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta sekä elatusta koskeva ohjaus ja neuvonta, neuvottelut, sopimusten laadinta sekä vahvistaminen. Myös tuomioistuimelle annettavat olosuhdeselvitykset, kuten lapsen huolto, tapaamisoikeus ja asuminen ovat oleellisessa osassa tehtävää. Lastenvalvojan työtehtävään sisältyy myös oikeusgeneettiset isyystytkimukset, isyyden ja äitiyden selvitykset, kanteen nostaminen isyyttä ja äitiyttä koskevissa asioissa sekä valvottujen ja tuettujen tapaamisten palvelutarpeenarviointi ja tähän liittyvä päätöksenteko.

Me Essotessa kehitämme palveluitamme ja työskentelytapojamme jatkuvasti. Tehtävään valittu viranhaltija osallistuu monipuolisesti tähän kehittämistyöhön ja verkostotyöhön sekä sidosryhmien kouluttamiseen. Sosiaalityöntekijän kelpoisuudella lastenvalvojana työskentelevältä viranhaltijalta edellytetään erityisesti sosiaalihuollon erityisasiantuntemuksen tuomista työryhmään. Joiltain osin on mahdollista sopia etätyöskentelystä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 3 § ja 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja laillistus. Alkuun pääasiallinen työskentelypaikka on Mikkelissä, mutta tehtävässä edellytetään tarvittaessa työskentelyä myös muissa Essoten jäsenkunnissa. Eduksi luetaan työkokemus samankaltaisista tehtävistä, voimassa oleva ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa -linkistä tai te-palvelut.fi-sivustolla näkyvän linkin kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Ennen valinnan vahvistamista tulee valitun esittää vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lasten kanssa työskentelevän tulee esittää rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote ennen työn aloittamista. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Palvelupäällikkö Johanna Puhakka, puh. 040 359 8151, johanna.puhakka@essote.fi ja ajalla 18.10.-22.10.2021 vastaava lastenvalvoja Arni Itkonen, puh. 040 129 4290, arni.itkonen@essote.fi.
Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjältä: Juuli Pulkkinen, puh. 040 359 8683.
Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Lisätietoja

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.

Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meillä on myös mahdollista toimia laaja-alaisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä.

Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme ePassi-edun (liikunta/kulttuuri). Ammattilaisia kuntayhtymässä työskentelee yli 3500.

Etelä-Savo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Saimaan äärellä. Vireästä maakunnasta löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Asuntoja löytyy helposti niin keskustan sykkeestä kuin maaseudun rauhasta. Mikkelin keskussairaala sijaitsee kaupungin keskustassa ja lyhyen kävelymatkan päässä matkakeskuksesta.

Olet lämpimästi tervetullut työskentelemään kanssamme!


Osoite: Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli

Sinulle suositellut työpaikat