Sosiaalityöntekijä, perhesosiaalityö - Espoon kaupunki

Sosiaalityöntekijä, perhesosiaalityö - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Espoon perhesosiaalityön erityisen tuen sosiaalityön tiimiin haetaan uutta sosiaalityöntekijää. Työ alkaa elokuun alussa tai sopimuksen mukaan. Virka sijoittuu pääosin etelän (Pihatörmä 1) toimipisteeseen.Perhesosiaalityö tarjoaa tukea espoolaisille lapsiperheille tilanteissa, joissa perheen, lapsen, nuoren tai aikuisen toimintakyky on alentunut ja jokapäiväisessä arjessa selviytyminen on hankaloitunut. Perheellä voi olla esimerkiksi puutteita arkirutiinien hallinnassa, elämänhallinnassa tai vaikeuksia elämän muutos- tai kriisitilanteissa. Perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin. Perheen kanssa työskennellään tavoitteellisesti ja heille järjestetään tarvittaessa lastenhoito- ja kodinhoidollista apua, perhetyötä vanhemmuuden tueksi sekä tavoitteellista muutostyötä elämänhallinnan parantamiseksi. Teemme tiiviisti yhteistyötä perheiden verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Sosiaalityöntekijän työ pitää sisällään neuvontaa ja ohjausta, perheen tilanteen ensiarviointia, palvelutarpeen arviointia ja suunnitelmallista työskentelyä. Toimit omatyöntekijänä erityisen tuen tarpeessa oleville espoolaisille lapsiperheille, joissa on alaikäisiä lapsia. Teet lasta ja perhettä koskevia sosiaalihuollon palveluihin liittyviä päätöksiä ja työskentelet tavoitteellisesti erityisen tuen tarpeessa olevien perheiden kanssa. Työote on kokonaisvaltaista, koko perhettä huomioivaa, ennaltaehkäisevää ja hyvää arkea turvaavaa. Työ tapahtuu ensisijaisesti perheen kotona tai muussa perheen arkiympäristössä ja toissijaisesti toimistolla. Työnantajana Espoo tarjoaa työmatkasetelin, liikunta- ja kulttuuriedun sekä lounasedun. Haastatteluille on varattu aika: pe 9.8. klo 13.30-16 välillä.Palvelussuhde alkaa sopimuksen mukaan.
Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä monialaisissa verkostoissa.
Arvostamme aikaisempaa kokemusta sosiaalityöntekijän tehtävästä ja erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa työskentelystä. Ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Emmi Kankaanmäki 043 827 3282 Tavoitettavissa 8.-12.7, ja 5.8 jälkeen

Perhesosiaalityö
Osoite: Pihatörmä 1 A, 02240 Espoo

Tutustu työnantajaan