Sosiaalityöntekijä perhesosiaalityöhön - Jyväskylän kaupunki

Varhaisen tuen palveluiden toimintayksikköön sijoittuu keskeisiä perheiden palveluita: perhesosiaalityö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheohjaus, pikkulapsiperheiden psykologityö sekä perhekeskustyöntekijät. Lisäksi toimintayksikössä aloittaa vuoden 2021 alusta uusi palvelutarpeen arviointitiimi, jossa tehdään keskitetysti Jyväskylän alueella lapsiperheiden osalta palvelutarpeen arvioinnit sekä tarvittaessa niihin sisältyvät lastensuojelutarpeen selvitykset ja palveluohjausta. Varhaisen tuen palveluiden toimintayksikkö on vahvasti kehittyvä.

Haemme varhaisen tuen palveluihin perhesosiaalityöhön

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

viransijaisuuteen ajalle 1.2. - 10.11.2021

Perhesosiaalityö tarjoaa lapsiperheille tukea tilanteissa, joissa perheen, lapsen, nuoren tai aikuisen toimintakyky on alentunut ja jokapäiväisessä arjessa selviytyminen on haastavaa. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu suunnitelmallinen sosiaalityö sekä toimiminen erityistä tukea tarvitsevan lapsen omatyöntekijänä.

Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta auttamistyöstä lapsiperheiden parissa. Tehtävässä työskennellään itsenäisesti, työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa. Lähiesimiehenä on johtava sosiaalityöntekijä. Tehtävässä pääsee mukaan kehittämään perhesosiaalityöntekijän työnkuvaa.

Sijaisuudessa kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Työ edellyttää sosiaalityön kokemusta sekä lainsäädännön, erityisesti sosiaalihuoltolain hallintaa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja toimimiseen verkostoissa. Arvostamme kykyä reflektiiviseen työskentelyotteeseen sekä kehittämismyönteisyyttä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaiset.

Sijaisuus alkaa 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Viransijaisuus julistetaan uudelleen haettavaksi. Aiemmassa haussa saapuneet hakemukset huomioidaan tässä rekrytointiprosessissa.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä Piritta Jetsu, p. 014 266 1411 tai etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Varhaisen tuen palvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka