Sosiaalityöntekijä, Pohj. lapsiperhesosiaalityö - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkasuhteeseen 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan Turun kaupungin pohjoiseen lapsiperhesosiaalityön yksikköön.

Pohjoisessa lapsiperhesosiaalityön yksikössä sosiaalityöntekijät vastaavat lasten, nuorten ja heidän läheistensä kanssa tehtävästä sosiaalityöstä, palvelutarpeenarvioinneista, asiakassuunnitelmien laatimisesta, palveluiden järjestämisestä ja viranhaltijapäätösten tekemisestä. Sosiaalityöntekijät etsivät yhdessä perheen kanssa heidän elämäntilanteeseensa sopivia vaihtoehtoja, kannustavat muutoksessa sekä toimivat tarpeen mukaan yhteistyössä muun palveluverkoston ja läheisverkoston kanssa. Työ edellyttää lapsikeskeistä työotetta ja pitää sisällään lapsiperhekohtaista avohuollon sosiaalityötä.

Turun perhe- ja sosiaalipalveluissa työskentelemme systeemisellä työotteella. Se tarkoittaa, että työskentelemme moniammatillisissa tiimeissä. Tiimit kokoontuvat säännöllisesti ja tiimeillä on esimiehen tuki sekä mahdollisuus ryhmätyönohjaukseen. Yksikössä työskentelee kahdessa tiimissä perheohjaajia, perhetyöntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, toimistosihteeri ja johtava sosiaalityöntekijä.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.

Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Työ vaatii kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön. Arvostamme työkokemusta kyseisistä tehtävistä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/sosiaalityontekijaksi

Tutustu työnantajaan
  • Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Pohjoinen lapsiperhesosiaalityö
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • TKU25-20-346-20
  • 1.4.2021
  • 3 293,92 €/kk
  • 11.1.2021 - 25.1.2021 15:00
  • SosiaalityöSosiaalialaTurkuVarsinais-Suomi

Johtava sosiaalityöntekijä Petra Hakala
puh. 050 342 4548
petra.hakala@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella: Hyvinvointitoimiala, kirjaamo, PL 670, 20101 TURKU

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Pohjoinen lapsiperhesosiaalityö
Osoite: Linnankatu 23, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.