Sosiaalityöntekijä - Rauman kaupunki

Sosiaalityöntekijä Rauman lastensuojeluun

Sosiaalityöntekijän vakanssin uudelleenhaku. Myös jo aiemmin rekrytoinnissa paikkaa hakeneet huomioidaan.

Pitkäaikainen sosiaalityöntekijämme kutsuttiin naapurimaakuntaan johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin. Nyt me raumalaiset kutsumme sinua, kelpoisuuden tai sijaisehdot täyttävää sosiaalityöntekijää, juuri tähän vapautuneeseen virkaan muutostiimiin.

Raumalla on lähes 40.000 asukasta ja Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö palvelee kaikkia alueen kuntia sijaishuollon tehtävissä. Lastensuojelun palveluyksikkö koostuu akuuttitiimistä, muutostiimistä sekä perhetukikeskuksesta. Tiimeissä sosiaalityöntekijöitä on 12, sosiaaliohjaajia 6 sekä toimistosihteeri ja lastensuojelutyön päällikkö. Rauman perhetukikeskuksen työmuotoja ovat vastaanotto-osasto, perhekuntoutusosasto sekä avopalveluista mm. tehostettu perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötyö. Monialainen Ankkurityö on Raumalla saavuttanut vakiintuneen ja vaikuttavan työmallin.
Muutostiimissä avo-, sijais- ja jälkihuolto ovat saman sosiaalityöntekijän käsissä - mikä on todettu valtakunnallisesti asiakasmyönteiseksi. Systeeminen työotteemme on aloitettu jo THL:n pilottikuntana vuonna 2017, tähän liittyen systeemisiä tiimejä meillä on kaksi: Aava ja Tyyni. Sinä olisit osa Aava-tiimiä. Muutostiimissämme asiakasmäärä on keskimäärin 37 lasta/ sosiaalityöntekijä.

Oikea-aikaiseen ja varhaiseen tukeen on Rauman lapsiperhepalveluissa panostettu viime vuosina runsaasti - työ jatkuu: Ytimessä on Nortamon perhekeskus, josta lapset ja perheet saavat peruspalveluja sekä yhteydenottojen perusteella tehtävää erityisen tuen arviointia ja tukitoimia. Perhekeskuksessa työskentelee myös kaksi sosiaalityöntekijää.
Rauman lastensuojelu on vahva asiantuntijaorganisaatio, joka on aina kehittänyt työtään ajan sykkeessä. Ote on vahvasti positiivinen ja asiakasperheiden voimavaroihin luottavaa. Rauman kaupungin talous on vahva ja työnantajana Rauma on edistyksellinen. Lastensuojelun työntekijöillä on säännöllinen työnohjaus, panostamme ergonomiaan ja tyhy-toimintaan. Etäleimaukset ja etätyö mahdollistuvat notkeasti ja käytössämme on työautoja. Juridinen tuki on lähellä, kaupungin omalta lakimieheltä. Lähiesimiehen tuki on vankkumaton. Työyhteisössämme on hyvä työskennellä, ilmapiiri on myönteinen ja toinen toista tukeva.

Arvostamme kokemustasi lastensuojelun sosiaalityöstä. Edellytämme valittavalta koeteltuja hyviä yhteistyötaitoja, koska työ on monialaista, yhdessä eri ammattiosaajien kanssa tehtävää ihmissuhdetyötä. Odotamme myös, että toimit rakentavasti työyhteisön jäsenenä ja vahvistat omalla panoksellasi positiivista energiaa yhteisöömme. Näin myös asiakastyö sujuu parhaiten.

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun (edellä mainitun lain 12§). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkka on 3701euroa/kk. Työ alkaa viimeistään 1.9.2021 tai sovitusti.

Hakemuksen jättäminen: Ensisijaisesti sähköisesti järjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry). Tarvittaessa hakemuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen: Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma. Kelpoisuuden osoittavat tutkinto- ja työtodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johanna Ylikoski, lastensuojelutyön päällikkö
puh. 044 793 3331, etunimi.sukunimi@rauma.fi

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Sosiaalipalvelut, Lastensuojelu, Lastensuojelutyö

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää, joista lähes 1000 työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kalliokatu 2, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat