Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä - Rauman kaupunki

Haemme Raumalle Nortamon Perhekeskukseen sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan.

Kyseessä on aiemmin auki olleesta kahdesta sosiaalityöntekijän virasta toinen. Uudelleenhaku ajalla 23.6.-8.8.2022. Aiemmin hakeneet huomioidaan ilman uutta hakemusta.

Nortamon Perhekeskuksessa tuotetaan lapsiperheiden peruspalveluja ja meillä työskentelee noin 75 sosiaali- ja terveysalan eri ammattilaista. Sosiaalityöntekijät kuuluvat lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tiimiin, johon sosiaalityöntekijöiden lisäksi kuuluu sosiaaliohjaajia, perhetyöntekijöitä, ammatillinen tukihenkilö, lapsiperheiden kotipalvelu sekä kasvatus- ja perheneuvonta.

Perhekeskuksessa sosiaalityöntekijöiden työnkuvaan kuuluu sosiaalityö sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa olevien lapsiperheiden parissa muun muassa palveluntarpeen arvioinnit, tukitoimien ja palvelujen kokonaisuuksien suunnittelu ja koordinointi, palvelupäätösten tekeminen, asiakassuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen sekä vastuutyöntekijänä toimiminen erityistä tukea tarvitsevien lapsien kohdalla. Sosiaalityöntekijä tekee työparityöskentelyä sekä verkostotyötä asiakkaan ja perheen tilanteesta nousevan tarpeen mukaan.

Työnkuvaan saa vaikuttaa omien kiinnostusten kohteiden ja kokemuksen mukaisesti, esimerkiksi on mahdollista työskennellä kasvatus- ja perheneuvonnassa. Nortamon perhekeskus on saanut perheystävällisen työpaikan diplomin ja olemme tehneet toimenpiteitä, jotta oma elämä ja työelämä saataisiin mahdollisimman hyvin yhdistettyä. Työnohjaus on mahdollistettu ja myös oma työhuone on käytettävissä.

Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomenkielen taitoa sekä suullista englanninkielen taitoa. Työssä korostuvat tiimityötaidot ja työyhteisötaidot sekä joustavuus, organisointitaidot, stressisietokyky muuttuvissa ja monipuolisissa työtilanteissa. Eduksi katsomme lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyä tukevat lisäkoulutukset. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Kelpoisuusehtona tehtävään on Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Laillistettu sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 7 ja § 9). Kelpoisuuden osoittavat tutkinto- ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä esittää rikosrekisterilain 6 § 2. mom. tarkoitettu ote rikosrekisteristä. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48a§ mukainen rokotussuoja. Koeaika 6kk.

Toimita hakemuksesi ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.rauma.fi/rekry 8.8.2022 klo 15 mennessä. Tarvittaessa hakemuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen: Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma.

Lisätietoja

https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-nuoret-perheet/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa ajalla 27.6.-1.7. Nortamon Perhekeskuksen päällikkö Anna Kuromaa puh. 044 403 2619 tai sähköpostitse anna.kuromaa@rauma.fi

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveyspalvelut, Nortamon Perhekeskus

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää, joista reilut 1000 työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Nortamonkatu 30, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat