Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä - Sosiaali- ja terveystoimiala

Haemme sosiaalityöntekijää maahanmuuttoyksiköön kesäsijaisuuteen ajalle 1.6. -31.8.2022. Paikkoja useampia, sekä osalla mahdollisuus jatkaa syksyllä sijaisuudessa. Aloitus- ja lopetusajan suhteen on mahdollista joustaa.

Maahanmuuttoyksikön asiakkaat ovat pääsääntöisesti kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita alkuvaiheen kotoutujia. Keskeinen tehtäväsi on vastuusosiaalityöntekijöiden asiakkaiden ennalta sovittujen tapaamisten hoitaminen sekä toimeentulotukipäätösten valmistelu. Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijälle kuuluu asiakkaiden psykososiaalinen tukeminen, alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien teko ja niiden seuranta sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö. Lisäksi työtehtäviin kuuluu täydentävästä ja ennalta ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen.

Henkilökuntamme on moniammatillista. Yksikössämme työskentelee mm. sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, psykologeja, psykiatrisia sairaanhoitajia, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, lääkäri ja terveydenhoitajia sekä esihenkilönä toimiva johtava sosiaalityöntekijä. Toimitilamme sijaitsevat Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa hyvien liikenneyhteyksien varrella.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää (tilapäisesti enintään vuoden ajaksi) sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Jos äidinkielesi on joku muu kuin suomi tai ruotsi, sinun tulee esittää kirjallinen todistus kielitaidosta (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 13 §).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:

Hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että moniammatillisesti.

Luemme eduksi:

Aikaisemman kokemuksen sosiaalityöstä alkuvaiheen kotoutujien parissa sekä Apotti -asiakastietojärjestelmän tuntemuksen.

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, Etelän aikuissosiaalityö, Maahanmuuttoyksikkö
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • SOTE-01-410-22
  • 1.6.2022 - 31.8.2022
  • 3424,78 €/kk
  • 5.5.2022 - 23.5.2022 16:00
  • SosiaalityöHelsinkiUusimaa

Yhteystietomme

johtava sosiaalityöntekijä Jenni Lötjönen, p. 040 685 1380, jenni.lotjonen@hel.fi
johtava sosiaalityöntekijä Eija Piiparinen, p. 050 347 4656, eija.piiparinen@hel.fi

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, Etelän aikuissosiaalityö, Maahanmuuttoyksikkö

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Työpajankatu 14 A, 00580 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat