Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä - Sosiaali- ja terveystoimiala

Tervetuloa tekemään mielenkiintoista, haastavaa, mielenkiintoista ja tärkeää lastensuojelun sosiaalityötä kehitysmyönteiseen, kannustavaan, onnistuvaan ja ammattitaitoiseen työryhmään!

Haemme kahta sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan 2.1.2023 alkaen. Työn aloittamisen ajankohdasta voimme sopia.

Kehitämme Maunulassa lastensuojelun systeemistä työotetta, jonka opillinen esikuva on Englannin "Hackneyn-malli". Työryhmän lisäresursseina on sosiaaliohjaajan ja perheterapeutin työpanos. Systeemisessä työotteessa tavoitteena on kehittää ihmissuhdeperustaista lastensuojelun sosiaalityötä.

Sosiaalityöntekijän työn tuki on Maunulassa monipuolista. Sosiaalityöntekijä saa tukea työparilta, työryhmältä ja esimieheltä. Työryhmän ilmapiiri on hyvä, tukeva ja kannustava. Perehdytys, työnohjaus ja täydennyskoulutus on turvattu.

Maunulassa työskentelee yksi sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikkö ja kaksi avohuollon sosiaalityön tiimiä. Haettavat virat ja osa-aikainen sijaisuus ovat avohuollon sosiaalityön tiimissä, johon kuuluu johtava sosiaalityöntekijä ja kuusi sosiaalityöntekijää. Tiimimme työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita ammattilaisia. Periaatteenamme on auttaa ja tukea työkavereita työssä ja jaksamisessa. Asiakkaamme ovat yhteisiä etkä jää yksin. Yhdessä olemme enemmän!

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat: vanhemmuuden arviointi suhteessa lapsen kehityksellisiin tarpeisiin ja perheen tukeminen arjessa perheiden erilaisissa kuormittavissa elämäntilanteissa. Työmme keskiössä on lapsi, hänen arkensa ja kokemuksensa. Sosiaalityöntekijä valmistelee lasten avohuollon sijoitukset, kiireelliset sijoitukset ja huostaanotot työparinsa kanssa. Kehitämme kohtaamis- ja tunneosaamistamme päivittäisissä asiakastapaamisissa osana omaa työtämme. Kehitämme jatkuvasti kauniita ja arvostavia työtapoja.

Tarjoamme eettisesti orientoituneen ja oppivan työyhteisön!

Aiemmin hakemukset otetaan huomioon tehtävää täytettäessä.

Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä kirjoittaa työssään paljon, joten kirjoittamisen taito ja kokeminen mieluisaksi työtehtäväksi on tärkeää. Sosiaalityöntekijän haastava ja monipuolinen työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, läsnäolotaitoja, keskeneräisyyden ja arvostelun sietämistä ja oma-aloitteisuutta.

Luetaan eduksi:
Lastensuojelun vaativassa tehtävässä on eduksi taito motivoitua vaikeuksista.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Pohjoisen lastensuojelu Maunula 1
  • TyöpaikkaVakinainen
  • SOTE-01-926-22
  • 2
  • 2.1.2023
  • 3753,97 €/kk + määräaikaiskorotus
  • 22.11.2022 - 21.12.2022 16:00
  • KuntaSosiaalityöHelsinkiUusimaa

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Riikka Pyykönen, p. 09 31 069539, riikka.pyykonen@hel.fi Johtava sosiaalityöntekijä Aimo Jauho, p. 09 310 69646, aimo.jauho@hel.fi.
(Myös soittopyyntö sähköpostilla tai tekstiviestillä)

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Pohjoisen lastensuojelu Maunula 1

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Suursuonlaita 1, 2 krs, 00630 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat