Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä - Sosiaali- ja terveystoimiala

Haemme sosiaalityöntekijää virkaan Helsingin kaupungin pohjoisen perhesosiaalityöhön 5.12.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tiimissämme on tällä hetkellä seitsemän sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa, 50% perheterapeutti ja johtava sosiaalityöntekijä. Työhuoneesi sijaitsee Malmilla.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityö on lasten ja perheiden kannalta merkittävää työtä. Toimit sosiaalihuoltolain erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa.

Työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa. Vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja omien voimavarojen käyttö vahvistuu.

Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta auttamistyöstä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Tehtävässä työskennellään itsenäisesti, työparina, tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Työ sopii erinomaisesti työuransa eri vaiheessa oleville sosiaalityöntekijöille. Otamme huomioon myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat.

Työtäsi tukevat säännölliset työryhmän kokoukset, vahva lähiesimiehen tuki, kollegat sekä ulkopuolinen työnohjaus. Työryhmämme on avoin ja keskusteleva. Työryhmässämme kaikki tukevat toisiaan ja vaikka työ on itsenäistä panostamme siihen, että jokainen saa tarvitsemansa tuen. Meillä on loistava porukka töissä. Tervetuloa mukaan!

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Joustava työaika ja etätyömahdollisuus tukevat työnsuunnittelua sekä työssä jaksamista. Olemme ottamassa käyttöömme systeemistä työskentelymallia työn tueksi.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:

Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä, tai erilaisissa verkostoissa.

Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.

Luemme eduksi:

Helsingin organisaation ja tietojärjestelmän tuntemisen sekä kokemusta työskentelystä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaali- ja terveystoimiala, Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Perhesosiaalityö
  • TyöpaikkaVakinainen
  • SOTE-01-930-22
  • 5.12.2022
  • 3510,75 €/kk
  • 16.11.2022 - 8.12.2022 16:00
  • KuntaSosiaalityöHelsinkiUusimaa

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Sari Della Spina, p. 040 184 6965
sari.dellaspina@hel.fi

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Perhesosiaalityö

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Ala-Malmin tori 2, 00700 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat