Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä - Sosiaali- ja terveystoimiala

Haemme yhteistyökykyiseen joukkoomme oma-aloitteista sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan.

Työyhteisössämme työskentelee kokeneita gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ammattilaisia sekä kotiavustajia. Tiimissä työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää, yksi erityissosiaalityöntekijä, kuusi sosiaaliohjaajaa ja kolme omaishoidon kotiavustajaa.

Gerontologisen sosiaalityön suunnitelmallinen sosiaalityö on tarkoitettu asiakkaille, joiden kyky toimia on alentunut ja heillä on mm. osallistumiseen, talouteen ja muuhun hyvinvointiin liittyvää tuen tarvetta.

Sosiaalityöntekijä työskentelee vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa toteuttaen palvelusuunnitelmaa. Sosiaalityö tukee asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalityöntekijä koordinoi ja seuraa sekä arvioi asiakkaan suunnitelman mukaisten palveluiden toteutumista ja etsii tarvittaessa myös muita tahoja mukaan auttamaan asiakasta. Sosiaalityöntekijä toimii myös erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijänä. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan mukana erilaisissa toimipaikoissa yhdessä asiakkaan verkoston kanssa.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta sekä taitoa tehdä moniammatillista yhteistyötä. Gerontologista sosiaalityötä kehitetään työryhmissä. Tehtävään valittavalta toivotaan kykyä ja intoa kehittää toimintaa sekä nähdä asioita uusin silmin ja mallintaa uusia tapoja toimia. Työtapa on asiakaslähtöinen. Pitkäkestoinen motivointi- ja tukemistyö on sinulle ominainen tapa tehdä töitä.
Tarjoamme ammattitaitoisen ja aktiivisen työryhmän tuen, mahdollisuuden kehittää palveluitamme sekä vaihtelevan työtehtävän.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta. Haastatteluja voidaan aloittaa jo hakuaikana.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme vahvaa paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta ja kykyä selviytyä erilaisissa konteksteissa ja vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden ja viranomaisten verkostoissa.

Luemme eduksi kokemuksen gerontologisesta sosiaalityöstä.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Gerontologinen sosiaalityö
  • TyöpaikkaVakinainen
  • SOTE-03-1709-22
  • 1.11.2022
  • 3493,28 €/kk
  • 23.9.2022 - 10.10.2022 16:00
  • KuntaSosiaalityöHelsinkiUusimaa

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Sirkku Jantunen puh.09-310 44452, sirkku.jantunen@hel.fi

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Gerontologinen sosiaalityö

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Käenkuja 1 b, 00500 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat