Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä, Tuiran hyvinvointikeskus - Oulun kaupunki

Tuiran hyvinvointikeskuksen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on haettavana perhesosiaalityön SOSIAALITYÖNTEKIJÄN viransijaisuus. Sijaisuus kestää vuoden.

Tuiran hyvinvointikeskuksessa tarjotaan laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita Tuiran, Puolivälinkankaan, Koskelan, Pateniemen ja Kaijonharjun suuralueiden noin 63 000 kuntalaiselle. Hyvinvointikeskuksen toiminnan tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöiset, alueen palvelutarvetta vastaavat ja vaikuttavat palvelut. Hyvinvointikeskuksessa on käytössä yhteisövaikuttavuuden malli, jolla perheen tarvittava tuki kootaan monialaisesti mukaan yhteiseen työhön niin palveluista kuin lasten ja perheiden kehitysympäristöistä ja perheen läheisistä.

Tuiran hyvinvointikeskuksen perhe- ja aikuissosiaalityö on osa alueen lapsiperhepalveluiden kokonaisuutta. Perhesosiaalityön tiimissä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia, joilla on pitkä kokemus sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaalityöstä. Tiimillä on oma tiimivastaava, viikoittaiset tapaamiset ja konsultaatiomahdollisuus sekä säännöllinen työnohjaus ja kaupungin yhteiset työkokoukset sosiaalityön ajankohtaisista asioista.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat muun muassa sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit ja suunnitelmallinen sosiaalityö perheiden kanssa sekä tiivis yhteistyö hyvinvointikeskuksen alueen muiden toimijoiden kanssa. Kehitämme perhesosiaalityötä alueemme perheiden tarpeita vastaavaksi ja lähtökohtanamme on ottaa lapsen, nuoren ja perheen kehitysympäristöjen toimijat aktiivisesti mukaan työskentelyyn samoin kuin kolmannen sektorin toimijat.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi luetaan myönteinen asenne kehittämiseen ja aito halu tehdä työtä yhdessä asiakkaan verkostojen kanssa. Arvostamme aiempaa kokemusta sosiaalityöntekijän tehtävistä erilaisten perheiden kanssa sekä hyviä työyhteisötaitoja.

Mikäli virkaan ei ole kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa, otetaan huomioon sosiaalityöntekijän virkaan sijaispätevät hakijat, jolloin voidaan tehdä enintään vuoden määräaikainen sopimus. Lain mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa työskentelevä sosiaalityöntekijä työskentelee laillistetun sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.

Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. Lisäksi työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/7457/2022. Hakemukset on toimitettava 19.8.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/tuira

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Markus Pekkala p. 040 352 7956 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Tuiran hyvinvointikeskus

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Kangastie 12-16, 90500 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat