Sosiaalityöntekijä, Turun mielialahäiriötyöryhmä - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Turun yliopistollisen keskussairaalan Psykiatrian toimialueen mielialahäiriöiden vastuualueella Turun mielialahäiriötyöryhmässä on haettavana sosiaalityöntekijän toimi.

Sosiaalityöntekijä toimii osana Turun mielialahäiriötyöryhmän moniammatillista työryhmää, johon kuuluu erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, sairaan- ja mielenterveyshoitajia sekä fysio- ja toimintaterapeutteja. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat terveydenhuollon sosiaalityön moninaiset tehtävät. Mielialahäiriövastuualueella tehtävät painottuvat mm. ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen kysymyksiin, etuuskysymyksiin sekä syrjäytymisvaarassa olevien kanssa työskentelyyn ja sosiaalipalveluiden piiriin ohjaamiseen. Tehtäviin kuuluu sekä yksilö- että verkostotyöskentelyä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, päätöksentekoon sekä työn organisointiin. Kehitysmyönteinen suhtautuminen sosiaalityön ammatilliseen kehittämiseen, ymmärrys terveydenhuollon sosiaalityöstä ja ymmärrys moniammatillisesta työskentelystä psykiatrian erikoissairaanhoidossa on tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta keskeistä. Toimeen valitessa aiempi työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta katsotaan eduksi.

Tarjoamme sinulle monipuoliset ja mielenkiintoiset työtehtävät, hyvät kouluttautumismahdollisuudet ja työnohjauksen kehitystä tukevassa työilmapiirissä. Tyksin Psykiatrialla kehitetään aktiivisesti sosiaalityötä. Ammatillisena tukenasi ovat johtava sosiaalityöntekijä sekä Psykiatrian 30 sosiaalityön ammattilaista.

Toimen täytössä noudatamme neljän kuukauden koeaikaa.

Haastattelut pidetään 22.4.2021 etäyhteyksien välityksellä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen laillistus.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat vastuualuejohtaja Monika Meimer, p. 050 593 6454 tai monika.meimer@tyks.fi ja johtava sosiaalityöntekijä Minna Laitinen, p. 050 525 1239 tai minna.laitinen@tyks.fi.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat