Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä, Turun perheneuvola - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Sosiaalityöntekijä työskentelee osana perheneuvolan moniammatillista tiimiä. Työtä tehdään joko yksin tai työparin kanssa tiimin tukemana. Työmuotomme ovat lähi- ja etävastaanottotyö, ryhmätoiminta, kotikäynnit ja verkostotyö

Perheneuvolassa sosiaalityöntekijän toimenkuva sisältää mm.
- Vanhemmuuden/parisuhteen tukea
- Koko perheen kanssa työskentelyä
- Perheasioiden sovittelutyötä
- Verkostoyhteistyötä etenkin varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa

Hakemallamme henkilöllä on aktiivinen ote oman työnsä ja palveluprosessien kehittämiseen. Hän toimii positiivisella asenteella yhteistyöverkostoissa ja hänellä on valmius kehittää lasten ja perheiden palveluja kaupungin strategian mukaisesti yhdessä esimiehen ja muiden toimijoiden kanssa moniammatillisessa verkostossa.

Perheneuvola kuuluu kaupungissa psykososiaalisiin palveluihin. Yksikkömme sijaitsee osoitteessa Kunnallissairaalantie 20 rak 5 2 krs. Meillä työskentelee 8 sosiaalityöntekijää, 14 psykologia, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, toimistosihteeri ja palveluesimies. Palvelemme turkulaisia lapsiperheitä, joissa on 0-18v. lapsia, myös odotusaikana.

Kelpoisuusvaatimukset määrittää sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki (817/15) 7 § sekä asetus (608/05) 2 § 2 mom.

Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Eduksi luetaan:
- Kokemus perheneuvolatyöstä ja yhteistyöstä moniammatillisten verkostojen kanssa.
- Laaja-alainen työkentän tuntemus
- Perhe- ja pariterapeuttisen työn osaaminen ja koulutukset
- Kokemus perheasioiden sovittelusta sekä siihen liittyvät koulutukset
- Kielitaito suomi-ruotsi-englanti
- Tulevaisuuteen luotaava aktiivinen työotetta.
- Halu kehittää perheneuvolatyötä

Lisää hakemukseen myös mahdolliset suosittelijat! Erityisesti esimiessuosittelijat.

Tarjoamme sinulle:
- Hyvät työkaverit ja mukavan työyhteisön
- Näköalapaikan päästä tekemään ja kehittämään matalan kynnyksen perheneuvolapalveluja.
- Innostavan ja innovatiivisen työyhteisön tuen
- Säännöllisen työnohjauksen
- Selkeät työtä tukevat rakenteet ja muu vuosikellon mukainen työn rakenteellinen tuki.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/neuvolapalvelut/perheneuvola

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kimmo Kiviranta p. 050 310 1695 (lomalla 7.8. asti)
kimmo.k.kiviranta@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Turun perheneuvola

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku

Sinulle suositellut työpaikat