Sosiaalityöntekijä Työikäisten palveluihin - Lempäälän kunta

Sosiaalityöntekijä Työikäisten palveluihin - Lempäälän kunta

Lempäälän kunnan Perhe- ja sosiaalipalvelut hakee sosiaalityöntekijää Työikäisten palveluihin.

Lempäälän kunnan Työikäisten palvelujen kokonaisuudesta tarjotaan aikuissosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, toimeentuloturvan, päihdehuollon ja maahanmuuttajatyön palvelut. Työikäisten palveluissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa, päihdetyöntekijä ja etuuskäsittelijä.

Työikäisten palveluissa tarjotun sosiaalityön tavoitteena on tukea sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän eri ongelmissa. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu ensisijaisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointien ja asiakassuunnitelmien teko yhdessä asiakkaiden kanssa, suunnitelmallinen muutostyö, akuuttien kriisitilanteiden hoito, monialaisen verkoston kokoaminen sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen.

Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joustavuutta sekä hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja. Valitun sosiaalityöntekijän on mahdollisuus päästä vaikuttamaan sosiaalityön sisältöön ja yli organisaatiorajojen tehtävään kehittämistyöhön.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2005) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Alustavan aikataulun mukaan tulemme haastattelemaan sosiaalityöntekijän virkaa hakeneet 3.-5.7.2019 välisenä aikana.

Lisätietoja antaa sosiaalityön johtaja Titta Pelttari, puh. 050 383 9745. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lempäälän kunta, Hyvinvoinnin palvelualue, Perhe- ja sosiaalipalvelut
Osoite: Himminpolku 6, 37500 Lempäälä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.
Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.

Tutustu työnantajaan