Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä: työikäisten palvelut, Liperi (id7080) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Siun soten perhe- ja sosiaalipalvelujen työikäisten palveluissa on haettavana 10.4.2023 mennessä SOSIAALITYÖNTEKIJÄN virka läntiselle toiminta-alueelle (Heinävesi, Outokumpu, Liperi ja Polvijärvi).

Haemme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan työikäisten sosiaalipalvelujen läntiselle toiminta-alueelle. Työpiste sijaitsee valintasi mukaan Outokummussa tai Liperissä. Töitä tehdään tarpeen mukaan muuallakin työikäisten palveluissa. Tässä tehtävässä on osittainen etätyömahdollisuus.

Työikäisten palvelujen tavoitteena on tukea työikäisiä asiakkaita elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon tai opiskeluun liittyvissä asioissa sekä vähentää eriarvoisuutta. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen mm. aktivoimalla asiakasta työelämään, koulutukseen, työkyvyn arviointiin tai muiden palveluiden käyttöön palvelutarpeenarvion mukaisesti. Lisäksi tuemme ja autamme arjen kysymyksissä, kuten asumiseen liittyvissä ongelmissa. Työikäisten palvelujen sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden, verkostojen ja kolmannen sektorin kanssa. Työikäisten palveluihin kuuluvat mm. sosiaaliohjaus- ja sosiaalityö, sosiaalihuoltolain mukainen asuminen, TYP-työ sekä ehkäisevä toimeentulotuki. Sosiaalityöntekijänä viet eteenpäin sosiaalityön palveluprosessia asian vireille tulon käsittelystä, palvelutarpeen arviointiin, asiakkuuden suunnitteluun, palvelun järjestämiseen ja palvelun toteutukseen.

Arvostamme sosiaalityön työkokemusta, ratkaisukeskeisyyttä, hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, organisointitaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä suomen kielellä. Työ on liikkuvaa, joten oman auton käyttö on välttämätön. Eduksi katsotaan kokemus aikuissosiaalityön asiakkaiden ja verkostojen kanssa työskentelystä sekä asiakastietojärjestelmä ProConsonan/Omni360:n tuntemus.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Jos virkaa ei saada täytettyä pätevällä sosiaalityöntekijällä voidaan määräaikaisesti valita myös sosiaalityötä opiskeleva henkilö, joka on suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin kuuluvan käytännön harjoittelun tai henkilöllä, joka on avoimessa yliopistossa suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon.

Tehtäväkohtainen palkka on 3620,42 euroa.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Liukuva työaika on käytettävissä, kun se on tehtävien kannalta mahdollista. Virkaan valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on koeaika. Voit tiedustella myös osa-aikatyöstä.

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Katri Naumanen, katri.naumanen@siunsote.fi, p. 013 330 5201 ja palvelupäällikkö Johanna Turunen, johanna.turunen@siunsote.fi, p. 013 330 5333

HUOM! Siun sotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja, joista voit kysyä tarkemmin rekrytointiprosessin edetessä rekrytoivalta esihenkilöltä, esim:

  • ePassi
  • lainattavia ja vuokrattavia välineitä ja vapaa-ajan tiloja
  • työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
  • lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja.
Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 9.1.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-7080
  • 9.1.2023 - 10.4.2023 23:59
  • Pohjois-KarjalaLiperiKunta

Yhteystietomme

johtava sosiaalityöntekijä Katri Naumanen, katri.naumanen@siunsote.fi, p. 013 330 5201 ja palvelupäällikkö Johanna Turunen, johanna.turunen@siunsote.fi, p. 013 330 5333

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat