test

Sosiaalityöntekijä, työikäisten palvelut

Hakuaika päättyy  18.4.2024 14:00

Haemme sosiaalityöntekijää työikäisten sosiaalipalveluihin Pöytyälle ja Auraan. Työpisteesi sijaitsee ensisijaisesti Riihikoskella.

Työikäisten palveluissa asiakastyötä tehdään aikuissosiaalityön, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä työllistämistä edistävien sosiaalipalvelujen tiimeissä. Tällä rekrytoinnilla haettava sosiaalityöntekijä toimii aikuissosiaalityössä. Toimit tiiviisti yhteistyössä aikuissosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijän kanssa ja alueen muiden aikuissosiaalityön työntekijöiden kanssa.

Aikuissosiaalityössä asiakkainasi ovat yli 18-vuotiaat vahvan tuen tarpeessa olevat asiakkaat, jotka ovat erilaisista syistä johtuen haasteellisessa elämäntilanteessa. Sosiaalityöntekijänä vastaat asiakkaan tarpeita vastaavan sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuuden rakentamisesta. Toimit yhdessä asiakkaan kanssa ja teet tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten ja aikuissosiaalityön tiimien kanssa asiakkaan tilanteen parantamiseksi. Teet työtäsi paljon myös toimiston ulkopuolella eri verkostoissa, kotikäynneillä ja tarvittaessa työparityöskentelynä.

Tehtävässä edellytetään työkokemusta aikuissosiaalityöstä ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisua. Muu kielitaito sekä alueen tuntemus katsotaan eduksi. Ajokortti on välttämätön, mutta käytössäsi on myös työsuhde auto.

Sosiaalityöntekijän työssä vaaditaan joustavaa, asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Työ on monipuolista asiantuntijatyötä, joka edellyttää kykyä itsenäiseen harkintaan, päätöksentekoon ja työhön kuuluvien lakien hallintaa. Toivomme valmiuksia monialaiseen yhteistyöhön ja positiivista asennetta. Valinnassa kiinnitetään huomiota kelpoisuuden ja työkokemuksen lisäksi henkilön soveltuvuuteen.

Panostamme työntekijöiden hyvinvointiin ja pidämme kiinni työajoista. Työnantajana tarjoamme vahvan tiimityöskentelyyn nojautuvan työympäristön, työnohjauksen ja mahdollisuuden etätyöhön sovitusti. Työajan voi suunnitella liukuvan työajan puitteissa.

Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän laillistus. Loppuvaiheen sosiaalityön opiskelijat huomioidaan myös haussa.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Marika Hirvensalo, johtava sosiaalityöntekijä, marika.hirvensalo@varha.fi, p. 044 744 9330.

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! Tutustu työnantajaan