Sosiaalityöntekijä vammaispalveluihin - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut hakee

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

määräaikaiseen viransijaisuuteen ajalle 1.9. - 31.10.2020.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän työ on monipuolista ja haastavaa. Sosiaalityöntekijänä kohtaat asiakkaanamme olevia eri ikäisiä vammaisia henkilöitä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Työskentelet vammaisten henkilöiden lisäksi heidän läheistensä ja verkostojensa kanssa. Työtehtävät muodostuvat asiakkaiden palveluntarpeen arvioinnista, asiakassuunnitelmien ja viranhaltijapäätösten tekemisestä sekä palveluiden järjestämisestä. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa.

Tarjoamme sinulle työsi tueksi osaavan, kokeneen ja ammattitaitoisen vammaispalveluiden tiimin, jossa työskentelee palvelupäällikön ja kahden johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi kuusi sosiaalityöntekijää, neljä palveluohjaajaa, kaksi erityisavustajaa, kolme toimistosihteeriä, toimistovastaava sekä sovellusasiantuntija. Asiakastyössä palveluohjaaja toimii sosiaalityöntekijän työparina. Kiinteää yhteistyötä tehdään myös toimintayksiköiden palveluesimiesten sekä kehitysvammaneuvolan lääkärin ja psykologin kanssa. Vammaispalvelun kokonaishenkilöstö kaikki toimintayksiköt huomioiden on noin 250 henkilöä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Pätevien hakijoiden puuttuessa sijaisuuteen voidaan huomioida myös sijaisen kelpoisuusehdot täyttävä loppuvaiheen opiskelija.

Arvostamme erityisesti aiempaa kokemusta vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän työstä ja/tai muusta sosiaalityöstä. Edellytämme sinulta kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn, päätöksentekoon ja tiimityöhön. Lisäksi arvostamme aktiivista työotetta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 1.9.2020. Tehtävässä on koeaika.

Tehtävä julkaistaan uudelleen haettavaksi. Aiemmassa haussa saapuneet hakemukset huomioidaan.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä Nita Partio, puh. 014 266 8680 ja
johtava sosiaalityöntekijä Juho Suortti, puh. 014 266 4063. Sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Vammaispalvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka