Sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut - Riihimäen kaupunki

Tule mukaan ammattitaitoiseen ja sitoutuneeseen tiimiimme tekemään vaikuttavaa vammaissosiaalityötä! Riihimäen kaupungin vammaispalvelujen sosiaalityön ja -ohjauksen työryhmässämme työskentelee kolme sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja palveluvastaava/johtava sosiaalityöntekijä. Asiakastyötä tehdään omatyöntekijä-periaatteella työpari- ja tiimityötä hyödyntäen lähiesimiehen tuella. Käytössämme on myös moniammatillinen asiantuntijatiimi, johon kuuluvat lääkäri, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja psykologi.

Sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaiden palveluohjauksesta ja neuvonnasta, palvelutarpeen arvioinnista, palvelusuunnitelmien laatimisesta ja vammaislakien mukaisten päätösten tekemisestä. Myös alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kokonaisuus kuuluu vammaispalvelujen tehtäviin. Omatyöntekijänä sosiaalityöntekijä pitää huolen erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden asiakasprosessien sujuvuudesta sekä palvelujen ja suunnitelmien seurannasta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Arvostamme kokemusta vammaispalveluista. Työ edellyttää itsenäistä ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä erinomaisia yhteistyötaitoja. Työ on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työskentelyä osana monimuotoisia verkostoja. Osallistuminen palvelujen jatkuvaan kehittämiseen on olennainen osa työtä. Työhön sisältyy paljon kotikäyntejä ja verkostotapaamisia, joten ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön työtehtävissä on suotavaa, joskin työnantajalla on tarjota liikkumisen välineeksi myös sähköpyöriä ja tavallisia polkupyöriä.

Työn tekeminen osin etätyönä on ollut käytäntönämme jo pitkään. Työpiste, virastokeskus Veturi, sijaitsee matkakeskuksen välittömässä läheisyydessä, joten töihin pääsee kätevästi julkisin kulkuyhteyksin ja myös mobiilin joustotyön tekeminen on mahdollista. Tarjoamme mahdollisuuden ammatillisen kehittymiseen yhdessä motivoituneen tiimin kanssa. Oppimista tuemme mm. koulutusmahdollisuuksin ja työnohjauksella.

Virassa on 6 kuukauden koeaika. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää palkkatoiveensa. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi tehdään 6 kk kuluttua palvelussuhteen alkamisesta. Siihen saakka on mahdollista maksaa rekrytointilisää.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämä rokotussuoja. Lisäksi valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote.

Tutustu työnantajaan

Palveluvastaava Leena Toivonen, puh. 050 369 7627. Sähköpostitiedustelut etunimi.sukunimi@riihimaki.fi.

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala
Osoite: Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki

Riihimäen kaupungin työntekijänä pääset kehittämään noin 30 000 asukkaan edelläkävijäkaupunkia. Tavoitteenamme on toimia ja palvella iloisella asenteella. Kiertotalous, robotiikkaopetus ja nuorisoteatteri ovat tärkeitä vahvuuksiamme. Riihimäelle on helppo tulla vajaassa tunnissa joka puolelta Etelä-Suomea. Kaupunkimme on ihmisen kokoinen, kaikki tärkeä löytyy kävelymatkan päästä. Riihimäen kaupunki on savuton työpaikka.