Sosiaalityöntekijä (vammaispalvelut, Jyväskylä)

Hakuaika päättyy  19.6.2024 15:45

Tervetuloa rakentamaan omannäköistä työarkea Keski-Suomen hyvinvointialueelle!

Haemme Jyväskylän vammaispalveluihin vakituiseen virkaan

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

Sosiaalityöntekijän monipuolisiin tehtäviin kuuluvat vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävä sosiaalityö, asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelmien laatiminen, hakemusten käsittely ja päätöksenteko sekä palvelujen koordinointi yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat kehitysvammalain mukaiset itsemääräämisoikeutta ja rajoittamistoimenpiteitä koskevat päätökset. Hyvinvointialueella vammaispalveluiden tehtävänkuvia tullaan yhtenäistämään.

Työskentely tapahtuu itsenäisesti, parityönä, verkostoissa sekä moniammatillisissa työryhmissä. Tarjoamme sinulle työsi tueksi osaavan, kokeneen ja ammattitaitoisen vammaispalveluiden tiimin, jolta saa kysyä aina apua tarvittaessa. Meillä on säännölliset tiimipalaverit ja muutenkin viestimme aktiivisesti eri kanavia pitkin tiimin kesken. Osittainen etätyö on mahdollista ja toimistolla sinulle on varattuna oma työhuone. Työn liikkuvuuden vuoksi ajokortti ja auton käyttömahdollisuus ovat tehtävässä eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Mikäli tehtävään ei saada kelpoisuuden täyttävää henkilöä, voidaan siihen määräajaksi palkata sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija, joka on suorittanut ammattihenkilölain (817/2015) 12 §:n mukaiset opinnot.

Arvostamme vammaisalan tuntemusta, osaamista palvelujärjestelmistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä sekä sosiaalityön työkokemusta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa. Edellytämme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, vastuullisuutta ja kehittämismyönteistä asennetta sekä sitoutuneisuutta työhönsä. Vammaispalvelulain ja asiakastietojärjestelmän (Kanta Effica) tuntemus katsotaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus).

Virassa noudatetaan koeaikaa ja virkaan valittavan tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys. Valitun tulee esittää lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Lämpimästi tervetuloa meille töihin!


Lisätietoja

http://www.hyvaks.fi

Yhteystiedot

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää:

-

Suvi Hirvimäki, johtava sosiaalityöntekijä

p. 040 194 5882

suvi.l.hirvimaki@hyvaks.fi

(poissa viikon 25)

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 000 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi! Tutustu työnantajaan