Sosiaalityöntekijä varhaisen tuen palveluihin - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin perheiden ennaltaehkäisevät palvelut hakee ammattitaitoiseen ja työtä kehittävään varhaisen tuen perhesosiaalityöhön

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.9.2020 alkaen.

Varhaisen tuen palveluissa toteutetaan sosiaalihuoltolakia ja tarjotaan lapsiperheille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Yksikköön kuuluvat perhesosiaalityön lisäksi palveluohjaus, lapsiperheiden kotipalvelu, perheohjaus, pikkulapsipsykologityö sekä perhekeskustyö.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalihuollollinen sosiaalityö, kuten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelutarpeen arviointi yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa toimiminen omana työntekijänä. Tehtävässä pääsee mukaan kehittämään uudenlaista sosiaalityön työnkuvaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Tehtävä edellyttää sosiaalihuoltolain tuntemusta sekä sosiaalityön työkokemusta. Eduksi katsotaan työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Tehtävässä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, toimimiseen työparina ja tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Lisäksi työtehtävien hoitamisessa tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Tehtävä alkaa 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Haastattelut pyritään järjestämään 17.-18.8.2020 ja niihin kutsutaan henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen.

Tehtävä on julkaistu uudelleen haettavaksi ja aiemmat hakemukset huomioidaan rekrytoinnissa.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Varhaisen tuen palveluiden palveluesimies Satu Moisio puh. 014 266 3502, sähköposti satu.m.moisio@jyvaskyla.fi.

Psykososiaaliset palvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka