Sosiaalityöntekijä, Vastaanottokeskus - Tampereen kaupunki

Tampereen vastaanottokeskus on 250 paikkainen turvapaikanhakijoiden majoituskeskus. Vastaanottokeskuksen toiminta perustuu maahanmuuttoviraston ja Tampereen kaupungin väliseen sopimukseen vastaanottopalveluiden järjestämisestä. Tampereen vastaanottokeskuksen tuottamiin palveluihin kuuluvat majoituksen lisäksi sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, vastaanotto- ja käyttöraha, tulkkauspalvelut, ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä turvapaikkaprosessiin, turvallisuuteen ja asiakkaiden kuntaan siirtymiseen liittyvät toimet.

Sosiaalityöntekijät vastaavat eri lakien (mm. sosiaalihuoltolaki, laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta) sekä Maahanmuuttoviraston ohjeistusten mukaisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaanottokeskuksessa. Työ sisältää sekä itsenäisiä asiakastapaamisia että yhteistyötä moniammatillisessa tiimissä. Työnkuva kattaa laaja-alaisuudessaan ja monipuolisuudessaan turvapaikanhakijat yksilötasolta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Koko henkilökunnan tuki on meillä työntekijän keskeinen voimavara!

Tarjoamme koulutuksia ja mahdollisuuden työnohjaukseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu sosiaalityöntekijä. Tehtävässä vaaditaan erittäin hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.

Eduksi katsotaan kokemus maahanmuuttajatyöstä, lastensuojelusta tai aikuissosiaalityöstä. Lisäksi eduksi katsotaan monikulttuurinen työote, hyvät stressinhallinta- ja oman työn johtamisen taidot sekä
erittäin hyvät vuorovaikutustaidot asiakastyössä.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyy 31.1.2020.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä puh. 040 806 3184.

Tampereen kaupungin työntekijänä sinulla on oikeus ison organisaation etuihin, kuten työterveyshuoltoon ja vakuutuskassan etuuksiin. Kaupunki tarjoaa myös mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja kulttuuria etusetelin avulla sekä hyvät koulutusmahdollisuudet monialaiseen ja ammatilliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.
Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat johtaja Mikko Sivonen, puh. 040 639 7732 ja
sosiaalityöntekijä Minna Saikkonen, puh. 040 639 7835.

Lasten,nuorten ja perheiden palvelulinja, Vastaanottokeskus
Osoite: Parantolankatu 6, 33500 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!