Sosiaalityöntekijä - Varkauden kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Varkauden kaupunki

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 28.6.2019 klo 15.00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VAKITUINEN VIRKA
aikuissosiaalityön palveluyksikössä monialaisessa työllistymistä edistävässä yhteispalvelussa (TYP).

Monialainen yhteispalvelu on toimintamalli, jossa sosiaalityö yhdessä TE-toimiston ja Kelan kanssa arvioi palvelujen yhteensovittamista tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelee heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaa työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Tehtäviin kuuluu täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen viranhaltijapäätösten teko omien asiakkaiden osalta, palvelutarvearvioiden ja asiakassuunnitelmien laadinta sekä palveluista päättäminen. Työn tavoitteena on edistää asiakkaiden työllistymistä ja tukea sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä sekä omatoimista suoriutumista elämän eri tilanteissa sosiaalihuoltolain, monialaisen työllistymistä edistävän yhteispalvelulain, toimeentulotukilain ja kuntouttavan työtoimintalain mukaisesti. Työyksikössä on sosiaalityöntekijän lisäksi sosiaaliohjaaja ja terveydenhoitaja sekä Te-toimiston asiantuntijoita ja Kelan asiantuntija. Varkauden TYP sijaitsee kaupungin työllisyysyksikön yhteydessä Varkauden kaupungintalolla.

Hyvät verkostoyhteistyötaidot ovat työssä onnistumisen edellytys. Arvostamme myös kehittävää ja rohkeaa työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015 § 7) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä). Työ edellyttää liikkumista, joten virkaan valitulla edellytetään olevan ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Palkkaus KVTES:n mukainen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset pyydetään jättämään sähköisesti.
Mahdolliset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan palvelualuepäällikölle ja voi lähettää osoitteella Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Psykososiaaliset palvelut, PL 208, 78201 Varkaus. Kuoreen merkintä Sosiaalityöntekijä TYP.

Lisätietoja virasta antaa johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Qvintus, puh. 040 542 9836 ja
palvelualuepäällikkö Riitta Mentula-Hyvärinen, puh. 040 - 580 5210. Sähköposti etunimi.sukunimi@varkaus.fi.

Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Varkaus, 78250 Varkaus

Varkauden kaupunki on ainutlaatuisen teollisuusperinnön rakentama kansainvälisen energiateknologiaosaamisen keskus Keski-Savossa, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Tutustu työnantajaan