SOSIAALITYÖNTEKIJÄ - Varkauden kaupunki

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 1.3.2020 klo 15.00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA perhepalveluyksikössä.

Virka oli haettavana 2.2.2020 klo 15.00 saakka, jatketaan hakua 1.3.2020 klo 15.00 saakka.

Virka sijoittuu ensisijaisesti lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista puuttumista sekä moniammatillista työskentelyä.

Perhepalveluiden osaavaan ja kehittämismyönteiseen työryhmäämme kuuluu 6 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaaja, 10 kaupungin perhetyöntekijää, 3 koulukuraattoria, lastenvalvoja ja johtava sosiaalityöntekijä. Perhepalveluihin kuuluu myös kaupungin oma lastensuojelulaitos, perhetukikoti Kinnula.

Varkauden kaupungin työntekijät ovat kehittäneet perheille tarjottavia palveluita poikkihallinnollisesti kohti varhaisempaa tukemista kumppaninsa SOS-Lapsikylän kanssa. Varkaudessa ei haluta enää vain puhua tuen tarjoamisesta varhaisemmassa vaiheessa, olemme siirtyneet puheista tekoihin.

Varkauden kaupunki haluaa pitää hyvää huolta työntekijöistään, joten lupaamme sinulle kilpailukykyisen palkan, kaupungin ohjeistuksen mukaisen etätyömahdollisuuden ja kauempaa tullessa työtehtävissä leasing -auton käyttö mahdollisuuden. Varkaudessa asuntojen hinnat ja vuokrat ovat maltillisia ja kulkuyhteydet Varkaudesta molempiin suuntiin maata ovat hyvät ja kattavat.

Oletko sinä sosiaalityöntekijä joka arvostaa ammattitaitoista, kehitysmyönteistä, monitoimijaista tiimiä ja haluaa olla osa sitä? Jos kyllä, kutsumme Sinut mukaan osaavaan porukkaan

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 7§ ). Lisäksi tehtävän hoitamisessa on tarpeen kokemus lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Työ edellyttää liikkumista, joten virkaan valitulla edellytetään olevan ajokortti.

Virkaan valitun on velvollisuus ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Palkkaus KVTESin mukainen, virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Toivomme ensisijaisesti sähköistä hakemusta, johon on mahdollisuus liittää ansioluettelo. Opinto- ja työtodistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.
Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuuden osoittavine todistuksineen pyydetään osoittamaan psykososiaalisten palveluiden palvelualuepäällikölle ja lähetetään osoitteella Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Ahlströminkatu 6, PL 208, 78201 Varkaus. Kuoreen merkki Sosiaalityöntekijä.

Tutustu työnantajaan

Perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Sari Itkonen 040-519 0104, psykososiaalisen palvelualueen päällikkö Riitta Mentula-Hyvärinen, puh, 040-5805210. Sähköposti etunimi.sukunimi@varkaus.fi

Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Varkaus, 78250 Varkaus

Warkaus on vahvaa teollisuusperintöä ja kansainvälistä energiateknologiaa vain tunnin matkan päässä Kuopiosta ja Mikkelistä, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Meiltä löytyy rohkeutta ottaa henkilöstö ja asukkaat mukaan päättämään itseensä vaikuttavista asioista. Meillä on loistavia omia ideoita ja loput varastamme. Kehitämme arjessa.

Ryöstä aikaa itsellesi ja perheellesi ja #teeWarkaus!