Sosiaalityöntekijä - Vaasan kaupunki

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hakee neljää sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan Lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualueelle.

Virkoja on tarjolla sekä lapsi- ja perhesosiaalityöhön että lastensuojeluun. Virat täytetään sopimuksen mukaan.

Siirrymme osaksi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää 1.1.2022.

Lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualue vastaa sosiaalipäivystyksestä, kaikesta lapsia ja perheitä koskevasta sosiaalityöstä sekä kokonaisuudessaan lastensuojelun palvelutehtävästä. Palvelualueella on noin 115 työntekijää.

Palvelualueen arvopohja rakentuu lapsen oikeuksien sopimuksen varaan. Olemme lapsiystävällinen ja joustava työnantaja, ja odotamme sitä myös työntekijöiltämme.
Tarkemmat kuvaukset sosiaalityön tiimeistä alla ja lisätietoja johtavilta sosiaalityöntekijöiltä.

Arviointitiimissä työtehtävät keskittyvät lastensuojeluasioiden vireille tulojen ratkaisemiseen sekä palvelutarpeen arviointeihin sekä niiden yhteydessä tehtävään lastensuojelun tarpeen selvittämiseen. Arviointitiimi vastaa lapsiperheiden palveluiden palvelutehtävään kuuluvista vireille tuloista ja arvioinneista. Lisätietoja: Johtava sosiaalityöntekijä Stiina Pylkkä

Sosiaalityö, vammaispalvelu ja kotouttaminen -tiimissä pääasiallisena työtehtävänä on pitkäkestoinen lapsiperheiden ja vammaispalvelun palvelutehtävään kuuluva sosiaalityö sekä kotoutumisen edistämiseen kuuluvia tehtäviä. Asiakkainamme on erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, sekä tuen tarpeessa olevia perheitä. Tiimin käytettävissä on mm. omat perheohjaajat, lapsiperheiden kotipalvelu, erityishuollon palvelut sekä asiakkaan tarpeen mukaiset ostopalvelut. Lisätietoja: Johtava sosiaalityöntekijä Virpi Hagström

Lastensuojelu vastaa avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon sosiaalityöstä. Lastensuojelun sosiaalityön käytettävissä on tehostettua perhetyötä tekevät perheohjaajat, perhehoidon palvelut sekä neljä omaa lastensuojelulaitosta.
Lisätietoja: Johtava sosiaalityöntekijä Tiina Böling

Sosiaalityöntekijät vastaavat edellä mainittujen tiimien mukaisesti palvelutarpeen arvioinneista, toimivat omatyöntekijöinä tai lapsen asioista vastaavina sosiaalityöntekijöinä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (kielitodistus).

Arvostamme työkokemusta erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja.

Tarjoamme mahdollisuuden tehdä lapsilähtöistä sosiaalityötä sitoutuneessa ja kannustavassa työyhteisössä. Meillä on tukena kaupungin omat ja yhteistyötahojen moniammatilliset verkostot. Kaikki sosiaalityön tiimit koulutetaan systeemiseen työotteeseen.

Tehtäväkohtainen palkka on 3616,54 € / kk.
Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut pidetään viikolla 39.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaali- ja terveystoimi / Lapsi- ja perhesosiaalityö
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • VSA905-03-105-21
  • 1.1.2022, tai sopimuksen mukaan.
  • KVTES:n mukaan
  • 9.9.2021 - 23.9.2021 15:00
  • VaasaPohjanmaa

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Stiina Pylkkä puh. 06 325 2564
Johtava sosiaalityöntekijä Virpi Hagström puh. 06 3254398
Johtava sosiaalityöntekijä Tiina Böling puh. 06 325 2338
Palvelualuejohtaja Jussi Björninen puh. 0400 860 096

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimi / Lapsi- ja perhesosiaalityö

Sosiaali- ja terveystoimen lähes 2000 osaajaa ovat asukkaiden tukena arjessa uuden elämän ensihetkiltä hyvään vanhuuteen asti. Ammattilaisemme työskentelevät vaasalaisten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden parissa. Kun menet terveysasemalle, hammaslääkäriin, tarvitset tukea elämän hallinnassa tai vaikkapa fysioterapiaa, ottavat osaajamme sinut vastaan. Tukea on tarjolla myös kotiosoitteessa muun muassa kotihoidon ja palveluasumisen myötä.


Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa
Vaasan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat