Sosiaalityöntekijäksi aikuissosiaalityöhön - Riihimäen kaupunki

Haemme moniammatilliseen aikuissosiaalityön työryhmäämme sosiaalityöntekijää vahvistamaan työikäisten aikuisten sosiaalipalveluja sekä aikuisväestön sosiaalista kuntoutusta. Perhe- ja sosiaalipalvelut jakautuvat neljään palvelualueeseen, jotka ovat aikuissosiaalityö, perhesosiaalityö, lasten psykososiaaliset palvelut ja Mäkikujan perhetukikeskus.

Sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, suunnittelu ja palvelujen koordinointi. Sosiaalityöntekijä toimii erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden omatyöntekijänä mielenterveyden ja päihteettömyyden sekä asumisen ja työllistymisen tukemisessa. Sosiaalityöntekijät toimivat myös aikuissosiaalityön moniammatillisessa työryhmässä sosiaaliohjaajien työparina, sekä osallistuu moniammatilliseen verkostotyöhön yhteistyötahojemme kanssa.

Sosiaalityöntekijän työ on pääsääntöisesti arkisin tehtävää päivätyötä. Työntekijällä on mahdollisuus työskennellä osittain etätyönä tai työmatkoja voi käyttää työn tekemiseen mobiiliaikana. Työn tueksi on järjestetty työnohjaus ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Laajojen koulutuskokonaisuuksien avulla rakennamme työllemme yhteistä viitekehystä. Parhaillaan suunnittelemme systeemisen lastensuojelun työmallin laajentamista myös aikuissosiaalityöhön.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 §:n 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 7). Haussa huomioidaan myös ne sosiaalityön opiskelijat, joilla on suoritettuna aineopinnot ja niihin sisältyvä käytännön harjoittelu. Eduksi luemme perehtyneisyyden erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien sosiaalityöhön sekä aikuisten palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja järjestämiseen.

Työn luonne edellyttää ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttämiseen työtehtävissä. Työvälineet mahdollistavat tarvittaessa myös mobiilin työskentelyn.

Tarjoamme valitulle mukavan ja monipuolisen työryhmän sekä lähiesimiehen tuen. Työssä pääset osallistumaan myös palvelujen kehittämiseen. Ammatillista kehittymistä tuemme koulutuksella ja työnohjauksella.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Paikka täytetään välittömästi tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon arvio terveydentilastaan.

Palkkaus KVTES, hakemuksessa voit esittää palkkatoiveen.
Lisäksi palkkauksessa on mahdollista hyödyntää rekrytointilisää ja myöhemmin henkilökohtaista lisää henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuen.

Haku päättyy 17.8.2020 klo 8.00. Haastattelut pidetään 20.8.2020 iltapäivällä.

Lisätietoja haussa olevasta virasta voit kysyä palveluvastaava Raija Leppälahti, puh: 050 538 8855, ja palvelupäällikkö Marjo Mutanen, 050 563 3944.
Sähköpostit etunimi.sukunimi@riihimaki.fi


Hakemukset www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki


Lisätietoja

http://www.riihimaki.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin palvelujen palveluvastaava Raija Leppälahti, puh: 050 538 8855 ja palvelupäällikkö Marjo Mutanen, puh. 050 563 3944. Sähköpostit etunimi.sukunimi@riihimaki.fi.
Hakemukset 17.8.2020 klo 8 mennessä www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Sosiaalityö
Osoite: Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki

Riihimäen kaupungin työntekijänä pääset kehittämään noin 30 000 asukkaan edelläkävijäkaupunkia. Tavoitteenamme on toimia ja palvella iloisella asenteella. Kiertotalous, robotiikkaopetus ja nuorisoteatteri ovat tärkeitä vahvuuksiamme. Riihimäelle on helppo tulla vajaassa tunnissa joka puolelta Etelä-Suomea. Kaupunkimme on ihmisen kokoinen, kaikki tärkeä löytyy kävelymatkan päästä. Riihimäen kaupunki on savuton työpaikka.