Sosiaalityöntekijän sijaisuudet Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Sosiaalityön sijaisuuksia tarjolla eri yksiköissä – aikuissosiaalityö, lapsiperhesosiaalityö ja lastensuojelun avohuoltoa, sosiaalipäivystystyö, maahanmuuttajien kanssa tehtävää työtä sekä uuden asiakkaan ensivaiheen arviointiin liittyvää sosiaalityötä.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.

Sijaispätevyys:
• sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun (vuoden ajan)
• avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot mahdollistavat tilapäisen toimimisen sosiaalityöntekijän ammatissa, jos opiskelija on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut esimerkiksi sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon (vuoden ajan). Soveltuvalla ylemmällä yliopistollisella tutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jonka pääaineena on yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipolitiikka, sosiologia, sosiaalipsykologia tai muu sosiaalityön kannalta relevantti pääaine (vuoden ajan).

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Jyri Mikkola, Ulkomaalaistoimisto
Kaarina Katas, Sosiaalipäivystys
Vuokko Ouramo, Eteläinen lastensuojelun avohuolto
Riikka Leino, Läntinen lastensuojelun avohuolto
Nina Maijala, Pohjoinen lastensuojelun avohuolto
Sakari Saarni, Eteläinen lapsiperhesosiaalityö
Jari Lindfors, Läntinen lapsiperhesosiaalityö
Petra Hakala, Pohjoinen lapsiperhesosiaalityö
Eeva Eskelinen, Aikuissosiaalityö
Elina Wiljanen, Palveluohjaus
Tytti Mäkinen, Jälkihuolto
Maija Santamaa, Tukipalvelut
sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi
puhelinnumero: 02 330 000 (vaihde)

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turun kaupunki on savuton työpaikka.