Sosiaalityöntekijän sijaisuuksia - Porin kaupunki

Sosiaalityöntekijän sijaisuuksia - Porin kaupunki

Sosiaalityöntekijän sijaisuuksia lastensuojelussa

Haemme sosiaalityöntekijän sijaisia Porin perusturvakeskuksen lastensuojeluun.

Lastensuojelun avohuollossa sosiaalityöntekijöillä on käytössään laaja palveluvalikoima tehdyn asiakassuunnitelman toteuttamiseksi. Työ on lasten ja perheiden tukemista yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa hyödyntäen moniammatillista ja asiakaslähtöistä työotetta.
Sijaishuollossa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluvat sijoitettujen lasten palvelukokonaisuuden rakentaminen suunnitelmallisesti yhteistyössä lapsen ja muiden viranomaisten kanssa. Sosiaalityöntekijä suunnittelee, arvioi ja toimeenpanee lapsen edun mukaisia tukitoimia.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Jos sinulla ei ole kokemusta lastensuojelusta, ole silti rohkea ja ota yhteyttä, niin voimme keskustella ja miettiä sinulle mentorimahdollisuutta. Hae mukaan keskustelevaan, kannustavaan ja palautetta arvostavaan työyhteisöömme

Tarjoamme esimiesten ja työyhteisön tuen, säännöllisen työnohjauksen ja mahdollisuuden kehittää omaa erityisosaamistaan. Meillä on joustava työaika ja kattavat työterveyshuollon palvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus tai riittävät sosiaalityön opinnot.

Sijaisuudessa noudatetaan koeaikaa.

Ennen työn alkamista työntekijän on näytettävä lain (504/202) mukainen rikosrekisteriote.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki/HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori. Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Kehittäjä-sosiaalityöntekijä Mari Kirkanen p. 044 701 8256 ja lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa p. 044 701 6147

Porin kaupunki, Perusturva, Sosiaali- ja perhepalvelut, Lastensuojelu
Osoite: 28100 Pori

Pori on nuorekas yliopistokaupunki, jossa suuren kaupungin palvelut löytyvät kompaktisti läheltä. Pori kuuluu maamme ehdottomasti edullisimpiin kaupunkeihin asumiskustannusten osalta. Jazzin syke, Suomi Areena, Yyterin hiekat ja monipuolinen kulttuuritarjonta odottavat kokijaansa.

Tutustu työnantajaan