Sosiaalityöntekijän sijaisuus 2.11.2020-31.5.2021 - Liedon kunta

Etsimme lastensuojelun osaavaan ja innostuneeseen tiimiimme sosiaalityöntekijän sijaista. Tiimiin kuuluu neljä sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa ja perheohjaaja. Lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Liedossa on käytössä lastensuojelun systeeminen toimintamalli.

Sosiaalityöntekijän pääasiallisiin tehtäviin kuuluu palvelutarpeen arviointityöskentely, suunnitelmallinen lastensuojelun sosiaalityö sekä monialainen yhteistyö eri verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Työ käsittää lastensuojelun eri osa-alueet, kuten avohuollon tukitoimien ja palveluiden järjestämisen, päätöksenteon, tarvittaessa kiireelliset sijoitukset, huostaanoton valmistelut ja sijaishuollon tehtävät sekä työskentelyn lapsen ja perheen verkostoissa. Lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta, tavoitteellisesta työskentelystä ja arvioinnista, lapsen tarpeiden mukaisesta päätöksenteosta sekä yhteistyöstä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Työhön sisältyy lisäksi virka-aikaista päivystystä.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä pari - ja tiimityöskentelyyn sekä viranomaisyhteistyöhön. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, kehittämismyönteisyyttä, aktiivista ja itsenäistä työotetta sekä hyviä organisointi- ja dokumentointitaitoja. Työ edellyttää joustavuutta, halua kehittyä sekä reflektoivaa, arvioivaa ja kehittävää työotetta. Lisäksi tehtävässä edellytetään riittävää lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun asiantuntemusta. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme työn tueksi työnohjauksen, tiimin ja esimiehen tuen. Liedon sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä SHQS -laatuohjelma.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan sijaisuuteen ottaa sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija (ed. mainittu laki, 12 §). Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi ote rikosrekisteristä, jota laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää. Koeaika on puolet sijaisuuden kestosta.

Tutustu työnantajaan

vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Paula Laukamo puh. 050 431 6984 (paula.laukamo@lieto.fi)

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut
Osoite: Liedon kunta, Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Lieto on noin 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee noin 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.