Sosiaalityöntekijän sijaisuus - Liedon kunta

Haemme Liedon perhekeskukseen, perhepalveluihin sosiaalityöntekijää sijaisuuteen ajalle 2.3. - 16.8.2020.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarvearvioiden tekeminen ja palvelujen järjestäminen erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja perheille yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Perhepalveluista asiakkaat saavat varhaisen tuen sosiaalityön palveluita, lapsiperheiden kotipalveluita ja perhetyötä. Liedon sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä SHQS -laatuohjelma.

Toivomme Sinulta valmiuksia verkostomaiseen työskentelyyn, kiinnostusta ja avoimuutta uusille toimintamalleille lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Perhepalveluissa työskentelee sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa ja kolme perhetyöntekijää. Sinulla on tukenasi lähiesimies, perhepalveluiden tiimi, aikuissosiaalityö, lastensuojelu ja psykososiaaliset palvelut. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 7 §) mukainen kelpoisuus. Sijaisuuteen valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista jättää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002 6 §:n 2 mom.) mukainen rekisteriote.

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelukoordinaattori Maija Winqvist puh. 040 628 9806 tai maija.winqvist@lieto.fi

Perhekeskus/perhepalvelut
Osoite: Hyvättyläntie 12, 21420 Lieto

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.