Hakuaikaa on jatkettu. Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Laihian kunnan perusturvapalveluissa on 10.6.2020 klo 15.00 mennessä haettavana
sosiaalityöntekijän viransijaisuus lapsi- ja perhepalveluiden sosiaalityöhön. Sijaisuus kestää 31.8.2020 asti.

Laihian perusturvapalveluissa on on 5 sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä.
Parityö on aina kuulunut työtapoihimme, tiimityön ja yhdessä tekemisen ohella. Työkavereiden tuki, ulkopuolinen ja säännöllinen työnohjaus sekä esimiehen säännölliset tapaamiset auttavat sinua eteenpäin.

Toimit asiakkaina olevien lasten vastuusosiaalityöntekijänä. Teet sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia palvelutarpeenarvioita. Työhön sisältyy myös sijais- ja jälkihuollossa olevien asiakkaiden vastuusosiaalityöntekijänä toimiminen. Toimit lastensuojelun sosiaalityöntekijän työparina tarvittaessa avohuollossa sekä kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen valmistelussa ja toteuttamisessa.

Jos et pelkää haasteita, olet hyvä verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja haluat löytää erilaisia ratkaisuja perheiden kriiseihin on tämä juuri sopiva työ.

Kelpoisuusvaatimus lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7§ mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan virkaan valita lain 12 §:n ehdot täyttävä hakija.

Tarjoamme säännöllisen työnohjauksen, koulutusmahdollisuuden sekä kilpailukykyisen palkan.

Arvostamme kokemusta lastensuojelusta sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöntaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaan. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi ote rikosrekisteristä, jota laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää.

Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Paikka täytetään heti sopivan henkilön löytyessä.

Laihian kunta on savuton työpaikka.

Ensisijaisesti toivomme hakemukset jätettävän sähköisesti kuntarekryn www.kuntarekry.fi kautta. Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen voidaan toimittaa myös postitse osoitteella Laihian kunta, Kirjaamo, PL 13, 66400 Laihia.

Lisätietoja

http://www.laihia.fi

Tutustu työnantajaan

perusturvajohtaja Hannu Happonen, 050 3079320, hannu.happonen@laihia.fi
vs. johtava sosiaalityöntekijä Jenni Masanen, 040 4850585, jenni.masanen@laihia.fi

Laihian kunta, sosiaaliosasto
Osoite: Vallinmäentie 43 2. krs, 66400 Laihia