Skip to main content
test

Kuopion kaupungin perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa on haettavana sosiaalityöntekijän määräaikainen virka ajalla 1.7. - 31.12.2022. Haettavana oleva virka sijoittuu perhesosiaalityöhön.

Kelpoisuusehtona virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavien hakijoiden puuttuessa, sosiaalityön opiskelujen loppuvaiheessa olevat sijaispätevät hakijat voidaan ottaa huomioon virkaa täytettäessä. Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n edellyttämää suojaa.

Perhesosiaalityön tiimi koostuu kahdestatoista työstään innostuneesta ja sitoutuneesta sosiaalityöntekijästä, joista yksi on nimetty tiimivastaavaksi. Hallinnollisena esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä, joka vastaa samalla arviointitiimistä ja perheoikeudellista palveluista.

Perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä toimii lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä sosiaalihuoltolain mukaisissa asiakkuuksissa. Perhesosiaalityöntekijän tehtävänkuvaan kuuluu keskeisesti myös palvelutarpeen arviointi sekä verkostoyhteistyö ja rakenteellinen sosiaalityö kokonaisuudessaan. Perhesosiaalityössä on lupa luovaan kehittämiseen ja ideointiin.

Haemme innovatiiviseen ja kehittämisorientoituneeseen joukkoomme luovaa, reipasta ja verkostoyhteistyöstä nauttivaa persoonaa, jolle uusien palvelujen kehittäminen on luontaista. Lisäksi viranhoito edellyttää lapsi- ja perhepalvelujen palvelukentän tuntemusta, itsenäistä työotetta, tiimityötaitoja, joustavuutta sekä työtä määrittävän lainsäädännön osaamista. Eduksi katsomme kokemuksen perhesosiaalityöstä, lastensuojelun sosiaalityöstä ja palvelutarpeen arvioinnista.

Työnantajana tulemme tarjoamaan vahvaan tiimityöskentelyyn nojaavan modernin työympäristön sekä säännöllisen työnohjauksen ja joustavat mahdollisuudet etätyöhön. Kuopion kaupungin työntekijöillä on käytettävissä ePassi, työmatkatuki ja turvalliset leasingautot. Uusille työntekijöille järjestämme perehdytyksen lisäksi myös ryhmämuotoisen mentoroinnin kokeneempien sosiaalityöntekijöiden toimesta

Työaika: 37,75 h/vko.
Palkka: 3450,52€/kk

Tehtävän täytössä noudatetaan koeaikaa.

Valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valintapäätöksen saannista Rikosrekisteriote (lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen).

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Juha Asunmaa, p. 044-718 3701, juha.asunmaa@kuopio.fi

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Perusturvan palvelualue, perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto
Osoite: Viestikatu 1-3, 3.krs, 70600 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat