Sosiaalityöntekijän viransijaisuus jälkihuollossa - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin sijais- ja jälkihuolto toimii omana yksikkönä osana lastensuojelun palveluja. Jälkihuollossa työskentelee kolme sosiaaliohjaajaa ja viisi sosiaalityöntekijää.
Nyt haemme jälkihuoltoon

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

määräaikaiseen viransijaisuuteen ajalle 22.5.2021 - 31.3.2022.

Jälkihuollon sosiaalityöntekijä huolehtii sijaishuollon päättymisen jälkeen asiakkaan palvelutarpeen arviosta ja tarvittavien palveluiden järjestämisestä yhteistyössä asiakkaan oman ja moniammatillisen verkoston kanssa. Jälkihuollon sosiaalityö on kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista sosiaalityötä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Lisäksi jälkihuollon sosiaalityöntekijä toimii tiiviinä osana lastensuojelun kaupungin sijaishuoltoa toimien asiakkuuksien siirtovaiheessa sovitusti sijaishuollon työparina

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Lisäksi edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä moniammatillista ja aktiivista työotetta. Katsomme eduksi aiemman työkokemuksen lastensuojelusta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Viransijaisuus alkaa 22.5.2021 tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan koeaikaa.

Viransijaisuuteen valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä Tuija Oikari, puh. 014 266 3471 tai tuija.oikari@jyvaskyla.fi

Sijais- ja jälkihuolto
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat