Sosiaalityöntekijän virka - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Tervetuloa töihin Pohjois-Pohjanmaalle lasten- ja nuorisopsykiatrian pariin!

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tuottaa n. 33 500 asukkaan terveys- ja hyvinvointipalvelut Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa.
Toimintamme laajenee. Etsimme vuonna 2020 toimintansa aloittavaan lasten ja nuorten psykiatriseen yksikköön uusia työntekijöitä. Sinulla on halutessasi hienot mahdollisuudet osallistua sosiaalityöntekijän työn lisäksi palveluiden kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Lasten- ja nuorten psykiatrisen yksikön toimintaan kuuluu lasten ja nuorten psykiatrisen avohoidon järjestäminen alueellamme. Osa psykiatrisista sairaanhoitajista tulee työskentelemään kouluilla.

Meillä on monipuoliset psykiatriset palvelut: tulet olemaan osa Terapiakeskusta, johon kuuluu lisäksi A-klinikka, aikuisten mielenterveyspalvelut ja psykiatrinen kotikuntoutus

Haemme

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

Sosiaalityöntekijä työskentelee tiimissä, jossa työskentelee myös psykologeja, lasten- ja nuorten psykiatrit ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Työhösi kuuluu mm. perheiden tapaamisia, ohjausta, verkostotyötä, neuvontaa ja tarvittaessa tukiasioiden selvittelyjä. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen pätevyys. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti sosiaalityöntekijän sijaiskelpoisuuden omaavalla hakijalla.

Virka täytetään 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan, ja virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, ja tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa. Lisäksi virkaan valituilta vaaditaan ennen nimityksen vahvistamista, itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen toimittamista. Viran hoitaminen edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Hakemukset lähetetään 19.6.2020 klo 12 mennessä. Valitsemme haastateltavat hakemuksen perusteella ja lähetämme kutsun haastatteluun sähköpostilla. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa:
Osastonhoitaja Terhi Manni p. 044 419 5324
tai sähköpostilla: terhi.manni@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Terhi Manni p. 044 419 5324
tai sähköpostilla: terhi.manni@kalliopp.fi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Terveyspalvelut, Psykososiaaliset palvelut
Osoite: Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!

Lasten ja nuorten psykiatrinen yksikkö, joka pitää sisällään perustason palveluna koulupsyykkarit ja erityistason palveluna lasten ja nuorten Nupun. Yksikössä työskentelee eri psykiatrian alan ammattilaisia kuten sairaanhoitajia, psykiatreja sekä psykologeja.