Sosiaalityöntekijän virka - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Vammaispalvelujen sosiaalityössä arvioidaan asiakkaan palvelutarpeet ja tehdään palvelusuunnitelmat sekä päätökset asiakkaan tarvitsemista palveluista. Vammaispalvelujen sosiaalityön tiimissä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja vastaava ohjaaja. Toimimme monialaisesti, yhdessä muiden asiakkaan verkostoon kuuluvien tahojen kanssa.

Arvostamme kokemusta vammaispalveluista, kehittämismyönteisyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä tiimityöhön, että itsenäiseen työskentelyyn. Tarjoamme työntekijöille säännöllisen työnohjauksen. Työssä vaaditaan oman auton käyttöä, koska työ sijoittuu kahden kunnan alueelle.

Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on Lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) tarkoittama ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä ja Valviran ammattihenkilölaillistus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan vuoden määräajaksi valita sosiaalityön opiskelija, jolla on hyväksytysti suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu.

Tehtäväkohtainen palkka on 3 503,49 €/kk. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnalli-sen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Ensisijaisesti toivomme hakemukset jätettävän sähköisellä hakulomakkeella Kuntarekry.fi -palvelun kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset voi toimittaa osoitteella Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kauhavan perusturvatoimisto, PL 3, 62201 Kauhava.

Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan

Vammaispalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Piia Liinamaa, puh. 050 381 1683 (puhelin-aika ma-pe klo 9-10) ja sosiaalipalvelujen johtaja Eija
Ala-Toppari-Peltola, puh. 050 4146 270. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etuni-mi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Sosiaalipalvelut
Osoite: Kauppatie 107 B, 62200 Kauhava

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen järjestää kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueen noin 19 000 asukkaalle. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta. Tarjoamme henkilöstöllemme hyvän työyhteisön, innovatiiviset kollegat, haasteita ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.

Tarjoamme henkilöstöllemme haasteita ja vaikutusmahdollisuuksia, hyvän työyhteisön ja innovatiiviset kollegat sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on savuton työpaikka.