Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana sosiaalityöntekijän virka, joka sijoittuu palvelusuhteen alkaessa perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen perhesosiaalityön tulosyksikössä. Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 2 sosiaalityöntekijää ja 2 sosiaaliohjaajaa sekä muita ammattilaisia palveluohjauksessa, kotipalvelussa ja perhetyössä. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Toimipaikka sijaitsee Raahessa, työtä tehdään koko seutukunnan alueella (Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki). Hakuaikaa on jatkettu 18.12.2020 saakka. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.

Lapsiperheiden sosiaalityö on osa perhepalveluja kuntayhtymän kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa. Sosiaalityöntekijän työ koostuu lapsiperheiden suunnitelmallisesta sosiaalityöstä ja muiden sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen koordinoinnista. Sosiaalityöntekijät etsivät yhdessä perheen, läheisverkoston ja muun palveluverkoston kanssa asiakkaan elämäntilanteeseen sopivia muutosvaihtoehtoja. Työskentelyn keskiössä on yhteistyö.

Työvälineet ovat ajanmukaiset, suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen ja opintojen loppuun saattamista tuetaan. Omana toimintana käytössämme on hyvin resursoitu perhetyö.

Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat osa henkilöstöetuja. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja tulosyksikössämme on mahdollisuus etätyöhön.

Arvostamme kehittämismyönteistä työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimi- ja parityöhön että itsenäiseen työskentelyyn. Työssä vaaditaan myös oman auton käyttöä, koska työ sijoittuu kolmen kunnan alueelle.

Kelpoisuusvaatimuksena on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti myös sosiaalityöntekijän tutkinnon loppuvaiheen opiskelijalla, joka on suorittanut ammattihenkilölain 12 §:n mukaiset opinnot.

Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava sosiaalityöntekijä Saana Savela, puh. 040 135 8148 ja perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtaja Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911.
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.