test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana sosiaalityöntekijän virka, jonka sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen perhesosiaalityön tulosyksikössä. Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee tällä hetkellä johtava sosiaalityöntekijä, 2 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaaja sekä muita ammattilaisia. Palvelutarpeen arvioinnista vastaa alkuarvointitiimi. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Toimipaikka sijaitsee Raahessa, työtä tehdään koko seutukunnan alueella (Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki).

Sosiaalityöntekijänä tehtäviisi kuuluu suunnitelmallinen sosiaalityö sosiaalihuoltolainmukaisten palveluiden tiimissä, lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä toimiminen, yhteistyö eri verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa, sekä kehittämistyö. Vastaat osaltaan sosiaalihuoltolain toteuttamisesta ja lasten hyvinvoinnin lisäämisestä. Sosiaalityöntekijänä sinulla on myös mahdollisuus etätyöhön ja joustavaan työaikaan. Työvälineet ovat ajanmukaiset, suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen ja opintojen loppuun saattamista tuetaan.

Arvostamme kehittämismyönteistä työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimi- ja parityöhön sekä itsenäiseen työskentelyyn. Työssä vaaditaan oman auton käyttöä, koska työ sijoittuu kolmen kunnan alueelle.

Kelpoisuusvaatimuksena on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä ja Valviran ammattihenkilölaillistus. Pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti myös sosiaalityöntekijän tutkinnon loppuvaiheen opiskelijalla, joka on suorittanut ammattihenkilölain 12 §:n mukaiset opinnot.

Henkilötodistus, alkuperäiset työ- ja opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme viran täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava sosiaalityöntekijä Saija Ranz, puh. 040 135 8576 sekä aikuis- ja perhesosiaalityön tulosyksikköjohtaja Saana Savela, puh. 040 135 8148. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Sinulle suositellut työpaikat