Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijän virka - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ilmoittaa Perhekeskus Kaislan lasten ja perheiden palveluissa haettavaksi 24.8.2022 klo 15.00 mennessä sosiaalityöntekijän vakituisen viran lapsiperheiden sosiaalityön tiimissä. Virka täytetään 5.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Perhekeskus Kaislan lasten ja perheiden palveluissa toimitaan kahdessa eri tiimissä. Lapsiperheiden sosiaali-työssä toteutetaan palvelutarpeen arvioinnit sekä sosiaalihuoltolain mukaiset asiakasprosessit ja lastensuoje-lussa lastensuojeluasiakkuudet (sis. avohuolto, sijaishuolto, jälkihuolto). Kumpikin tiimi on kouluttautunut lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin ja se on oleellinen osa asiakastyötä.

Olemme mukavan kokoinen, innolla ja ammattitaidolla työtä tekevä työyhteisö. Lapsiperheiden sosiaalityön tiimissä työskentelee 2 sosiaalityöntekijää ja 2 sosiaaliohjaajaa ja lastensuojelun tiimissä 5 sosiaalityöntekijää ja 2 sosiaaliohjaajaa. Tiimien tukena on oma perheterapeutti, joka tekee myös suoraa asiakastyötä asiakkaiden kanssa perhe- ja pariterapian keinoin. Lisäksi tiimien tukena on kokoaikainen lastenvalvoja. Tiimit toimivat kiinteässä yhteydessä saman katon alla. Työ on pääsääntöisesti työparityötä ja perehdytämme sinut yhdessä työtehtäviisi. Joustava työaika ja mahdollisuus etätyöhön tukevat työn suunnittelua ja jaksamista. Molempien tiimien lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä.

Perhekeskuksessa toimitaan monialaisesti, yhdessä muiden perhekeskusverkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. Sosiaalityön ja perhetyön tiimien välinen yhteistyö on tiivistä. Perhetyön tiimi toteuttaa lapsiperhei-den kotipalvelua sekä perhetyön eri muotoja sosiaalihuollon ja lastensuojelun viitekehyksessä.
Alueelle on rakentumassa uusi Hyvinvointikeskus, johon myös sosiaalityö on siirtymässä osaksi perhekeskus-kokonaisuutta. Arvioitu muuttoajankohta on lokakuussa 2022.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä sekä tiimityöhön että itsenäiseen työskentelyyn. Tarjoamme työntekijöille säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Työntekijöillä on käy-tettävissä hyvinvointipassi (e-passi). Työ edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan määrä-aikaisesti täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritetut sosi-aalityön perus- ja aineopinnot.

Tehtäväkohtainen palkka on 3 609,29 €/kk. Palvelusuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan ja tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Hakemukset pyydetään jättämään sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vs. sosiaalipalvelujohtaja Terhi Järvi, puh. 050 381 1684, sähköposti etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi

Lisätietoja

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Sosiaalipalvelut

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen järjestää kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueen noin 18 000 asukkaalle. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta. Tarjoamme henkilöstöllemme hyvän työyhteisön, innovatiiviset kollegat, haasteita ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.

Tarjoamme henkilöstöllemme haasteita ja vaikutusmahdollisuuksia, hyvän työyhteisön ja innovatiiviset kollegat sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on savuton työpaikka.


Osoite: Kauppatie 107 B, 62200 Kauhava

Sinulle suositellut työpaikat