Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijän virka - Limingan kunta

Limingan kunnan sosiaalipalveluissa on avoinna SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA.

Virka sijoittuu työikäisten sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijä vastaa haastavissa elämäntilanteissa olevien työikäisten (18-64 -vuotiaat) palvelutarpeen arvioimisesta, hakemusten käsittelystä sekä päätösten tekemisestä. Sosiaalityöntekijä toimii asiakkaiden omatyöntekijänä eli hän vastaa suunnitelmallisen muutostyön tavoitteellisesta toteutumisesta. Työikäisten sosiaalityön tarve voi johtua mm. taloudellisista haasteista, mielenterveyteen tai muista terveyteen ja toimintakyvyn alentumiseen liittyvistä syistä, erilaisista riippuvuuksista (mm. päihde- tai peliriippuvuudesta) tai pitkäaikaistyöttömyydestä. Sosiaalityöntekijän asiakkaille myönnettäviä palveluita ja tukitoimia ovat mm. sosiaalityö, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, välitystili, päihdetyö, sosiaalinen kuntoutus tai asumispalvelu.

Sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaista, jotka ovat erityistä tukea tarvitsevia. Sosiaalityöntekijän lähityöparina toimii sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijä tekee tiivistä verkostoyhteistyötä asiakkaan toimintaympäristön kanssa (mm. mielenterveyspalvelut tai muut terveyspalvelut, etsivä nuorisotyö, asumispalveluyksiköt). Sosiaalityöntekijä osallistuu virka-aikaiseen sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Limingan sosiaalipalvelut tarjoaa avoimen, motivoituneen ja kannustavan työyhteisön, säännöllisen tiimin tuen ja ryhmätyönohjauksen, etätyö- ja kouluttautumismahdollisuuden sekä mahdollisuuden juridiseen konsultaatioon.

Arvostamme hyviä asiakas- ja tiimityöntaitoja, kykyä toimia monialaisissa verkostoissa, itsenäistä työskentelyä sekä halua kehittää omaa ja tiimin työtä. Lisäksi edellytetään kykyä mukautua muuttuviin tilanteisiin ja paineensietokykyä. Eduksi katsotaan laaja-alainen tuntemus sosiaalipalveluista, erityisesti haettavan palvelutehtävän alueelta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3§:n ja 7 §:n mukainen laillistus. Noudatamme viroissa neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Työ alkaa 3.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimitathan hakemuksen 28.9.2022 klo. 14 mennessä.

Sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 3 602,41€ / kk.

Lisätietoja

http://www.liminka.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Heli Karjalainen p. 050 409 6696, heli.karjalainen@liminka.fi

Lisätietoja

Perusturvapalvelut

Limingan kunta sijaitsee noin 20 minuutin ajomatkan päässä Oulun keskustasta, moottoritien varressa. Reippaan 10.000 asukkaan elinvoimainen kunta tunnetaan erityisesti maan nuorimmasta ja hyvin koulutetusta väestöstä, linnuista, liikunnan ja luonnon tarjoamista vapaa-ajan mahdollisuuksista sekä hyvistä palveluista. Limingassa kohtaavat modernin elämän malli ja maaseutumaisen kunnan helppo arki. Kun kaikki on lähellä ja palvelut toimivat, jää sinulle enemmän aikaa nauttia elämästäsi. Hyvä, parempi, Liminka!


Osoite: Liminganraitti 10, 91900 Liminka

Sinulle suositellut työpaikat